Preventief Medisch Onderzoek voor leden van WENB

WENB en WWb

Bewegen Werkt is door WENB en WWb geselecteerd als provider voor het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoeken (PMO). Dit wil zeggen dat leden met korting gebruik kunnen maken het PMO van Bewegen Werkt.

Op deze pagina leest u meer over het PMO.

Inhoud van het PMO

Het basis ­PMO van Bewegen Werkt kent de volgende twee onderdelen:

1. Vragenlijst onderzoek met de MoDI, bestaande uit:

 • Werkvermogen, waarmee het risico op verzuim wordt vastgesteld
 • Werkomstandigheden, zoals werkdruk en fysieke belasting
 • Leefstijl
 • Productiviteit
 • Benchmarkvragen WENB Flitspeiling DI
 • Individueel rapport met uitslagen en adviezen

2. Health Check, bestaande uit:

 • Lengte­ en gewichtmeting (BMI)
 • Taillemeting
 • Bloeddruk
 • Vingerprik voor de bepaling van cholesterol en glucose
 • Individueel rapport met uitslagen
 • Adviesgesprek

Referenties

WENB en WWb hebben Bewegen Werkt geselecteerd in het kader van ledenvoordeel vanwege goede ervaringen van een aantal leden en onze landelijke dekking.

We hebben PMO's uitgevoerd bij de volgende bij WENB / WWb aangesloten bedrijven: Vitens, Twente Milieu, Twence en Area Reiniging.

Wat zijn de kosten voor leden van WENB en WWb?

De kosten worden bepaald door de inhoud van het PMO. Voor WENB en WWb leden gelden de volgende kortingen: 5% op de Health Check, 10% op rapportage en projectmanagement en 15% op de MoDI.

Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Jan Plat, via jan.plat@bewegenwerkt.nl of 06 22 23 18 81.

Drijfveer

Aanvullende vragenlijsten en testen

Het basis­ PMO kan worden uitgebreid met aanvullende vragenlijsten of testen.

Aanvullende vragenlijsten, zoals: werkbeleving, werktevredenheid, Leader Member Exchange, bevlogenheid, emotionele werkbelasting. Een volledig overzicht van aanvullende vragensets kunt u bij ons opvragen. Naast de aanvullende modules is het ook mogelijk om maatwerkvragen toe te voegen.

Aanvullende testen:

 • Zien en horen: zichttest en/of gehoortest.
 • Overgewicht: vetpercentage
 • Hart en longen: bepaling energetische belastbaarheid middels een fietstest, longfunctietest en/of hartfilmpje.
 • HRV-meting
 • Overige fittesten: Sit & reach test, schouderlenigheid en/of Buikspiertest
 • Fysieke functionele belastbaarheid
 • Overig: Overige biomedische onderzoeken of testen die nodig zijn in het kader van specifieke blootstelling aan (arbeids)risico’s kunnen worden aangevraagd.

Wat kan ik doen met de uitkomsten?

Een PMO levert op verschillende niveaus adviezen op, waaraan u vervolg kunt geven. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

Organisatieniveau

Teamniveau

 • Teamsessies vitaliteit, waarin de uitkomsten van het PMO worden vertaald naar een concreet plan per team.
 • Workshops of webinars op teamniveau over vitaliteitsthema’s waar een plan op is gemaakt.

Individueel niveau

 • Vitaliteitsgesprek voor medewerkers met een verminderd werkvermogen, gericht op een plan van aanpak voor het voorkomen van uitval.
 • Vitaliteitscoaching, bijvoorbeeld via het digitale leerplatform IK VITAAL.
 • Training Stoppen met roken van Allen Carr's Easyway (live of via webinar).

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie?

Wij denken graag met u mee over de juiste aanpak voor uw organisatie. In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken we de wensen voor de inhoud van het PMO. Na afloop van het gesprek ontvangt u een advies en offerte. In de offerte zijn de kortingen en eventuele vergoedingen opgenomen. Neem hiervoor contact op met Jan Plat, via jan.plat@bewegenwerkt.nl of 06 22 23 18 81.