Monitor Duurzame Inzetbaarheid

Voorspellen én voorkomen van uitval

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) is een digitaal vragenlijstonderzoek naar vitaliteit en inzetbaarheid. Met dit onderzoek voorspellen wij het risico op uitval van jouw medewerkers en geven onderbouwde adviezen om uitval te voorkomen.

Het vragenlijstonderzoek

De MoDI bestaat uit de volgende vragensets:

  • Werkvermogen (Work Ability Index)
  • Werkomstandigheden (werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting) en productiviteit
  • Leefstijlfactoren

Naast de vragen van de standaard MoDI is mogelijk om aanvullende vragen aan het onderzoek toe te voegen. Hiervoor hebben wij een ruim aanbod gevalideerde vragensets beschikbaar. Enkele voorbeelden: werkbeleving, bevlogenheid en emotionele werkbelasting.

Resultaat en vervolg

Na deelname aan de MoDI ontvangen zowel de individuele medewerkers als de organisatie een rapport met de uitkomsten en een advies. Met dit advies kan direct een start worden gemaakt met het verbeteren van het werkvermogen.

Als vervolg op het onderzoek is het mogelijk om activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan teamsessies en individuele adviesgesprekken voor medewerkers met een laag werkvermogen. Op deze manier wordt een resultaat behaald op vitaliteit.

Privacy

Wij voldoen met onze werkwijze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.