Meten van werkvermogen met de Work Ability Index

Work Ability Index (WAI)

De Work Ability Index (WAI) is een meetinstrument waarmee het werkvermogen wordt gemeten. Maar wat is werkvermogen en waarom is het van belang om dit te meten? In dit artikel worden deze vragen beantwoord en wordt informatie gegeven over Work Ability Index (WAI) en de verschillen en overeenkomsten met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI).

Wat betekent werkvermogen?

Werkvermogen wordt omschreven als ‘de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken’. Een goed werkvermogen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werkvermogen is dan ook een belangrijke voorspeller van inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Door te investeren in het onderhouden en het verbeteren van werkvermogen kan langdurige uitval worden voorkomen. Medewerkers kunnen langer, gezonder en gelukkiger aan het werk.

Ter verduidelijking van het begrip werkvermogen en de factoren die hierop van invloed zijn hebben Ilmarinen en zijn collega’s het Huis van Werkvermogen ontwikkeld. Lees meer over het Huis van Werkvermogen.

Huis V  Werkvermogen Ppoint 2019

Wat is de Work Ability Index (WAI) ?

De Work Ability Index (WAI) is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die inzicht geeft in de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. De WAI is in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Finland ontwikkeld door professor Juhani Ilmarinen, van het Finnish Institute of Occupational Health. Finland kreeg dertig jaar geleden al te maken met een vergrijzende beroepsbevolking. Professor Ilmarinen zette de WAI in om leeftijdsbewust beleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren.

De WAI-vragenlijst bevat vragen over onder andere over werkvermogen, gezondheid, eventuele beperkingen en vitaliteit. Uit de antwoorden op de vragen komt een score. Hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen. Een lage score voorspelt een verhoogd risico op uitval.

Het verschil tussen de WAI en de MoDI?

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) van Bewegen Werkt bestaat naast de Work Ability Index (WAI), uit vragen die inzicht geven in de reden van het verminderde werkvermogen. Die kan liggen in bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden of de leefstijl van de medewerker. Bij medewerkers met een verminderd werkvermogen kan vervolgens door middel van een aanvullend onderzoek middels een gerichte aanpak worden gewerkt aan het herstel van werkvermogen. Kortom, de MoDI voorspelt én voorkomt het risico op uitval. Lees meer over de MoDI

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.