Een krachtige metafoor in het gesprek over duurzame inzetbaarheid

Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen beschrijft de factoren die invloed hebben op het werkvermogen van werknemers. In dit artikel beschrijven wij hoe het Huis van Werkvermogen is opgebouwd en hoe wij dit model in verschillende werkvormen toepassen bij onze opdrachtgevers.

Het Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie weer tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit een viertal verdiepingen, namelijk: gezondheid, competenties, normen en waarden en werkomstandigheden. Voor een goed werkvermogen is het van belang dat de verschillende verdiepingen in balans zijn.

 • Begane grond: Gezondheid
  Op de begane grond bevindt zich gezondheid. Gezondheid is het fundament van een goed werkvermogen. Onder gezondheid wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid alsmede het sociale functioneren van medewerkers verstaan.
 • Eerste verdieping: Competenties
  De eerste verdieping van het Huis bevat competenties. Dit zijn beroeps specifieke competenties, passende kennis en vaardigheden die gedurende de loopbaan van medewerkers worden afgestemd op veranderende eisen in het werk.
 • Tweede verdieping: Normen en waarden
  Op de tweede verdieping bevinden zich de sociale en morele normen en waarden van de medewerker, zoals waardigheid, waardering en rechtvaardigheid. Binding met de organisatie, motivatie en betrokkenheid spelen hier een rol.
 • Derde verdieping: Werkomstandigheden
  Op de derde verdieping bevindt zich werk met alle bijbehorende aspecten als de werkinhoud, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving en organisatie. Het management en de leidinggevenden nemen een belangrijke positie in, aangezien zij het werkvermogen van hun medewerkers wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Naast de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen hebben factoren buiten het huis ook invloed op werkvermogen. Dit zijn factoren zoals familie, vrienden, bekenden maar ook factoren binnen de bredere sociale en politieke omgeving.

Het Huis van Werkvermogen in de praktijk

Het Huis van Werkvermogen is een krachtige metafoor om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. Wij hebben aan de hand van het Huis van Werkvermogen een gesprekstool ontwikkeld waarmee het gesprek over duurzame inzetbaarheid op individueel-, team- en organisatieniveau kan worden gevoerd. Namelijk de quickscans: Hoe vitaal ben ik?, Hoe vitaal is ons team? En Hoe vitaal is onze organisatie? Lees meer over Advies of Trainingen van Bewegen Werkt.

Bron: Ilmarinen, J. Towards a longer worklife! Aging and quality of worklife in the European Union. FIOH. 2005.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.