Terugblik 14 mei

Open dag Bewegen Werkt voor statushouders

Op dinsdag 14 mei vond de open dag van het Bewegen Werkt beweegprogramma voor statushouders plaats. Een groep van ruim 20 deelnemers vanuit diverse gemeenten verzamelden zich bij DeetosSnel in Dordrecht. Na een gezamenlijke lunch ging het programma van start. In dit onderstaande artikel blikken we terug op de bijeenkomst.

20190514 131633

Introductie en kennismaking

De bijeenkomst start met een korte kennismaking en introductie. Arno Nienhaus vertelt namens Bewegen Werkt over het beweegprogramma, met in het bijzonder de aanpak voor statushouders.

Voor statushouders, ofwel asielzoekers die als vluchteling zijn erkend, kunnen wij het beweegprogramma op twee manieren inzetten:

  • In een groep met enkel statushouders. Dit wordt ingezet in combinatie met een inburgeringstraject en/of een taalcursus.
  • Instroom in een regulier beweegprogramma voor uitkeringsgerechtigden. Dit is geschikt voor kandidaten die verder zijn in het inburgeringstraject.

In de afgelopen jaren heeft Bewegen Werkt veel ervaring opgedaan met deze aanpak voor statushouders. Arno deelt in zijn introductie de successen bij de gemeente Bronkhorst en de gemeente Oldenzaal.

Opdrachtgever aan het woord:

Bettina Bruno is projectleider bij Avres. Avres voert de Participatiewet uit voor gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bettina vertelt over de doelgroep statushouders: ‘‘Statushouders hebben vaak een lange en zware weg afgelegd. Ze kunnen te maken hebben met psychische en/of lichamelijke klachten. Gebrek aan perspectief, onvoldoende taalbeheersing en onvoldoende netwerk zorgen ervoor dat de mensen zich geïsoleerd kunnen voelen. De diploma’s uit het land van herkomst zijn vaak niet geldig en daardoor is het moeilijk om na de inburgering aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.’’

Om deze doelgroep te begeleiden worden de casemanagers bij Avres ondersteund door twee sleutelpersonen. ‘‘Een sleutelpersoon is iemand uit de doelgroep die een brugfunctie kan vervullen tussen de statushouders en Avres. We hebben een Syrische sleutelpersoon en een Eritrese sleutelpersoon. Zij denken mee over de invulling van het beweegprogramma.’’

Over de ervaring met het beweegprogramma vertelt Bettina: ‘‘Het beweegprogramma is meer dan alleen een beweegprogramma. Het is een motivatieprogramma waarbij mensen op een laagdrempelige en ontspannen manier worden uitgedaagd om over zichzelf na te denken, over wie ze zijn en wat hun mogelijkheden zijn. De deelnemers maken tijdens het programma een groei door. Na deelname zitten ze veel beter in hun vel.’’

Bewegen Werkt in de praktijk

Na de inhoudelijke bijdrage van Arno en Bettina is het tijd om letterlijk in beweging te komen. Beweegcoach Alma neemt de groep mee naar de sportzaal. In twee teams worden enkele spellen uitgevoerd. In beide spellen staat keuzes maken centraal. Daarnaast is er aandacht voor taal en de competenties overleggen, communiceren en samenwerken.

Deelnemers ervaren dat er veel energie vrijkomt tijdens het bewegen en dat er plezier en ontspanning optreed. Men vindt het opvallend hoe laagdrempelig de insteek van het programma is.

Klantmanager aan het woord

Martine Uiterweerd is klantmanager in de gemeente Bronckhorst. Vanuit haar rol werkt zij met de doelgroep statushouders en is aanspreekpunt voor Bewegen Werkt. Martine vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn voor de deelnemers. ‘‘Iedere week sport ik of een collega van mij mee met de groep. We zijn aanwezig en nemen deel aan activiteiten, zodat deelnemers een gezicht zien vanuit de gemeente.’’

De uitstroomresultaten in Bronckhorst zijn erg positief. 10% van de deelnemers stroomde uit naar betaald werk, 20% naar gesubsidieerd werk, 20% naar arbeidsbemiddeling, 40% is gestart met vrijwilligerswerk en 10% met scholing. Martine ontvangt veel positieve reacties over het programma: ‘‘Deelnemers ervaren het programma van Bewegen Werkt als leuk en ze zijn enthousiast.’’

File5 2

Conclusie

Aan het eind het eind van de bijeenkomst wordt geconcludeerd dat het beweegprogramma meer is dan alleen een sportprogramma. Het is een middel om mensen echt een stap verder te helpen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een open dag? Of wilt u meer informatie? Bel dan naar 053 477 66 46 of stuur een e-mail naar info@bewegenwerkt.nl.