Het Bewegen Werkt beweegprogramma

Voor gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Dit doen wij met het Bewegen Werkt beweegprogramma.

Doelgroep

Mensen die belemmeringen ondervinden bij de stap naar werk, bijvoorbeeld door fysieke of psychologische klachten. Daarnaast werken wij ook voor de doelgroep statushouders. Lees meer over onze aanpak voor statushouders.

Methode

Het Bewegen Werkt beweegprogramma is een unieke methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door deelname aan het beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.

Bewegen Werkt is opgenomen in de interventiedatabase van het loket gezond leven en heeft de status 'eerste aanwijzing voor effectiviteit'. Een toelichting van de commissie: ''Het beweegprogramma is een belangrijke interventie voor een kwetsbare doelgroep. De beschrijving en onderbouwing zijn goed en doordacht met werkzame elementen vanuit theorie en praktijkonderzoek.''

Resultaat

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen* heeft aangetoond dat het beweegprogramma tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder inzet van dit beweegprogramma. Inclusief vrijwilligerswerk is het rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Positieve resultaten bij de deelnemers:

  • Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt
  • Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
  • Uitbreiding van het sociale netwerk
  • Meer structuur in dag- en weekindeling
  • Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)

* Schellekens, J.M.H., Bewegen Werkt: De invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en kansen op werkhervatting. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (2002)

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.