Gemeente Bronckhorst

Succesvolle uitstroom bij Gemeente Bronckhorst

In de afgelopen periode heeft deze groep kanjers uit de Gemeente Bronckhorst, 18 weken lang 2 dagdelen per week actief deelgenomen aan het Bewegen Werkt beweegprogramma.

Bewegen Werkt

De groep heeft tijdens het programma gewerkt aan het verbeteren van hun fysieke en mentale belastbaarheid, om de stap naar participatie of betaald werk sneller te kunnen maken.

Dát werkt!

10% van de deelnemers stroomde uit naar betaald werk, 20% naar gesubsidieerd werk, 20% naar arbeidsbemiddeling, 40% is gestart met vrijwilligerswerk en 10% met scholing. Een mooi resultaat!

Groep Bronckhorst