Preventief Medisch Onderzoek voor medewerkers van TenneT

TenneT

Met 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee zorgt TenneT voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers in Nederland en grote delen van Duitsland. Deze toonaangevende Europese netbeheerder vindt het ontzettend belangrijk dat medewerkers zich vitaal en energiek voelen. Om daarbij te helpen, bieden ze werknemers een uitgebreid vitaliteitsprogramma.

In dit complete aanbod kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) niet ontbreken. Anke te Pas, werkzaam als Rewards and Benefit Advisor bij TenneT en gespecialiseerd in Arbo en verzuim legt uit waarom ze het PMO inzetten: “We zetten een PMO in om inzicht te krijgen in werkbeleving en werkomstandigheden van de medewerkers, zodat we hier nog beter gezondheidsbeleid op kunnen maken. Daarnaast willen we medewerkers individueel inzicht laten krijgen in hun eigen gezondheid.’’

Als lid van WENB maakte TenneT in het najaar van 2021 gebruik van het PMO van Bewegen Werkt. Bewegen Werkt is door WENB geselecteerd als provider voor het uitvoeren van PMO’s in het kader van ledenvoordeel. Dit wil zeggen dat leden met korting gebruik kunnen maken van het PMO van Bewegen Werkt.

Het onderzoek

Het basis PMO voor leden van WENB kent de volgende twee onderdelen:

1. Vragenlijst onderzoek met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid* (MoDI) bestaande uit vragen over:

 • Werkvermogen, waarmee het risico op verzuim wordt vastgesteld
 • Werkomstandigheden, zoals werkdruk en fysieke belasting
 • Leefstijl
 • Productiviteit
 • Individueel rapport met uitslagen en adviezen

2. Health Check, bestaande uit:

 • Meting lengte­ en gewicht (BMI)
 • Taillemeting
 • Bloeddruk
 • Vingerprik voor de bepaling van cholesterol en glucose
 • Individueel rapport met uitslagen
 • Adviesgesprek

Deze vragenlijsten en testen geven inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van het werk of de leefstijl van de medewerkers. Voor TenneT is de vragenlijst aangevuld met vragen over werkbeleving (risico op burn-out), de storingswachtdienst en het thuiswerken. De basis Health Check is aangevuld met een visustest.

Anke vertelt hierover: “Ik was met name nieuwsgierig naar de uitkomsten van de thuiswerk module en de beleving van medewerkers. Maar ook het werkvermogen vind ik erg belangrijk.”

De uitvoering

De testen werden uitgevoerd op locaties van TenneT. In totaal namen 928 medewerkers deel aan het online vragenlijst onderzoek en 584 aan de Health Check.

Uit de evaluatie onder medewerkers bleek dat 99% van de deelnemers het PMO aan anderen aanbeveelt. Het PMO wordt gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. De meeste deelnemers geven aan dat de Health Check hen nieuwe en/of andere inzichten heeft gegeven.

Anke geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking met Bewegen Werkt: “De begeleiding van het gehele traject verliep prima. Het was een goed proces en er was een fijne afstemming met Kees der Weduwe en Saskia van Geelen, die namens Bewegen Werkt het project als projectleider invulden.”

Advies voor medewerker én organisatie

De uitkomsten op de Health Check werden direct na deelname aan het onderzoek teruggekoppeld aan de medewerkers via een individueel rapport. Dit rapport werd in een adviesgesprek besproken met een vitaliteitscoach.

Na afloop van het onderzoek hebben Kees der Weduwe en Jan Plat van Bewegen Werkt de uitkomsten besproken met TenneT. Anke: “We zien geen grote verassingen in de resultaten. Over het algemeen staan we er bij TenneT niet slecht voor en scoren we rond de benchmark. De resultaten op organisatieniveau zijn vrij algemeen omdat we gekozen hebben voor een uitsplitsing in drie grote groepen (kantoormedewerkers, stations en/of verbindingsmedewerkers en bedrijfsvoerders). Maar er zijn natuurlijk altijd aandachts- en verbeterpunten die opgepakt kunnen worden.”

Met de resultaten gaat TenneT actief aan de slag: ‘We gaan deze gegevens bespreken met de bedrijfsarts, de ondernemingsraad en binnen de afdeling People (HR) . Hier maken we verder beleid op en zetten eventueel acties uit in onder andere het Always Energy programma en binnen de teams. Ook nemen we de aanbevelingen over thuiswerken mee in de werkgroep Work@TenneT.”

* Leden van WENB kunnen met het PMO van Bewegen Werkt ook gratis de benchmarkvragen van de WENB Flitspeiling Duurzame Inzetbaarheid inzetten.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.