Medewerkers van Klop Verhuur beoordelen het vitaliteitsgesprek met een 9

Klop Verhuur

Klop Verhuur B.V. vindt de gezondheid en vitaliteit van haar 40 medewerkers belangrijk. Uit een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) bleek dat medewerkers gemotiveerd zijn om hun gezondheid te verbeteren. Bewegen Werkt heeft hierin ondersteund met onder andere toolboxmeetings en vitaliteitsgesprekken.

In 2017 heeft het familiebedrijf een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) laten uitvoeren. De medewerkers gaven in het onderzoek aan in het algemeen tevreden te zijn over hun arbeidsomstandigheden, hun werkplezier, de beloning en de onderlinge samenwerking. Uit het onderzoek bleek dat medewerkers gemotiveerd zijn om hun gezondheid te verbeteren vooral op het gebied van bewegen en roken. Klop wilde hiermee aan de slag en heeft Bewegen Werkt gevraagd om hierbij te ondersteunen.

Onze aanpak

We zijn van start gegaan met een behoeftepeiling. Dit om inzicht in de behoefte en wensen te verkrijgen, door interviews met werknemers uit verschillende functiegroepen. Het aanbieden van toolboxmeeting was een van de actiepunten die werden opgepakt.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest tijdens de toolboxmeetings:

  • Gehoor. Aan de voorlichting over gehoor is een meting en persoonlijk advies vooraf gegaan. Verder is er een kennistest ontwikkeld, die ook in de toekomst gebruikt gaat worden bij Klop. In de productiehal is tijdens de voorlichting een decibelmeting gedaan bij het sorteren van het steigermateriaal. De adviseur van Bewegen Werkt maakte zichtbaar hoeveel decibel geluid wordt gemaakt bij sorteren. Dit maakte indruk. In de maanden daarna hebben de teamleiders de medewerkers consequent aangesproken op het dragen van gehoorbescherming. Er is door Klop een duidelijke verbetering geconstateerd.
  • Fysieke belasting. In de voorlichting over fysieke belasting is naast een kennisquiz door de deelnemers uitgerekend hoe fysiek zwaar belastend het werk is. Een combinatie van algemene kennisoverdracht en een duidelijke relatie met de werkplek is positief geëvalueerd.
  • Gezonde Voeding. Bij de kennisoverdracht over gezonde voeding zijn de deelnemers onder meer gestimuleerd een analyse te maken van de eigen maaltijden.
  • Verslaving. In de op maat gemaakte bijeenkomst over verslaving lag de nadruk op preventie.
  • Competentieontwikkeling. Naast gezondheid en vitaliteit is ook de aandacht voor ontwikkeling van competenties van belang om vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven. Er is een toolbox op maat gemaakt met hulp van de kernkwadranten van Offman. Bij deze bijeenkomst heeft Bewegen Werkt twee adviseurs ingezet om met kleine groepen van 8 te kunnen werken. Bij de andere bijeenkomsten van een uur waren steeds 12-14 medewerkers aanwezig.

Naast de voorlichting voor medewerkers zijn we ook in gesprek gegaan met leidinggevenden over vitaliteit. Met directie en teamleiders is een bijeenkomst belegd, waar aan de orde kwam hoe zij in persoonlijke gesprekken met medewerkers het thema vitaliteit kunnen bespreken. De bijeenkomst leidde tot de conclusie dat Klop Verhuur de voorkeur had om de Vitaliteitsgesprekken uit te laten voeren door adviseurs van Bewegen Werkt.

Medewerkers van Klop Verhuur beoordelen het vitaliteitsgesprek met een 9!

Vitaliteitsgesprekken

Met bijna alle 40 medewerkers van Klop zijn vitaliteitsgesprekken gevoerd. Het coachingsgesprek duurde een uur. In het begin van het gesprek scoorden de medewerkers 13 stellingen aan de hand het Huis van Werkvermogen. De adviseur maakte voor iedere deelnemer een individueel verslag met daarin concrete plannen om de inzetbaarheid te verbeteren. Van de totale uitkomsten is een groepsrapport gemaakt voor Klop Verhuur.

Resultaat

De betrokkenheid van de medewerkers was tijdens de uitvoer van het project heel groot. De georganiseerde bijeenkomsten waren onder werktijd en werden door alle medewerkers bezocht. De waardering van de medewerkers voor de individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten was groot. De bijeenkomsten werden beoordeeld als levendig en interactief.

Alle medewerkers hebben een individueel vitaliteitsgesprek gehad. Die zijn positief gewaardeerd met een gemiddelde score van 9 op een schaal van 0-10. Het laagste cijfer was een 7. Maar liefst 16 werknemers gaven een 10.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.