Succesvolle inzet gezondheidschecks bij Alfa-college

Alfa-college

Op de weegschaal, onder de meetlat, bloeddrukmeten, cholesteroltesten en een leefstijlvragenlijst invullen. Medewerkers van Alfa-college kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Health Check van Bewegen Werkt. De populaire gezondheidscheck is onderdeel van het eigen gezondheidsprogramma ‘Fit for life’.

Over Alfa-college

Het Alfa-college biedt MBO onderwijs op 6 hoofdlocaties in Noord Nederland aan in Groningen, Assen, Hardenberg en Hoogeveen. De Keuzegids MBO beoordeelt Alfa-college in de editie van 2018 heel positief met de zesde plaats in de lijst van beste ROC's. Het Alfa-college is trots op deze prestatie en wil dit minimaal behouden of liever nog verbeteren. Daarvoor zijn vitale medewerkers van groot belang.

Om de gezondheid en inzetbaarheid de medewerkers te behouden of bevorderen heeft het Alfa-college het programma Duurzame inzetbaarheid en Fit for Life in het leven geroepen.

“We vinden het op school belangrijk dat onze medewerkers met veel plezier en gezond, fit en vitaal hun werk doen. En als we dat belangrijk vinden, betekent dat ook dat we activiteiten aanbieden die collega’s inzicht geven in hun persoonlijke gezondheidssituatie. Met de uitkomsten gaan we waar nodig ook als school aan de slag. Het voorkomen van klachten is één van de grote thema’s binnen ons gezondheidsbeleid.”

- Nanda Vinken, Adviseur Duurzame inzetbaarheid en Mobiliteit bij het Alfa-college

Onze aanpak binnen Fit for Life

Binnen Fit for Life organiseert Alfa-college samen met Bewegen Werkt onderzoek naar gezondheid en inzetbaarheid met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), bestaande uit de digitale vragenlijst Monitor Duurzame inzetbaarheid (MoDI) en een Health Check. Gevolgd door activiteiten die voortvloeien uit het onderzoek en die bijdragen aan gezond en veilig werken:

  • De adviseur van Bewegen Werkt voert vervolggesprekken met medewerkers met een slechte score op werkvermogen. Op basis van dit gesprek wordt een persoonlijk plan van aanpak geformuleerd dat verwijst naar concrete stappen die moeten worden genomen om de inzetbaarheid te verbeteren of herstellen.
  • Op basis van uitkomsten van de opvolging op individueel- en teamniveau worden vervolgactiviteiten georganiseerd. Dit zal gaan om workshops en groepscoaching op leefstijlthema’s, zoals zittend werk, slaap, roken, bewegen, voeding en ontspanning.

Resultaat

Met deze aanpak en activiteiten wil het Alfa-college het volgende bereiken:

  • Alle medewerkers worden bereikt, waarbij het de verwachting is dat uiteindelijk minimaal 200 medewerkers deelnemen en dat van deze groep minimaal 50% aan vervolgactiviteiten deelneemt.
  • Er wordt duidelijk wat voor individuele medewerkers en Alfa-college aandachtspunten zijn waaraan gewerkt kan worden om de gezondheid en inzetbaarheid te behouden of verbeteren. Dit zal per medewerker leiden tot specifieke maatwerk keuzes voor vervolgactiviteiten die bijdragen aan het behoud of de verbetering van de inzetbaarheid.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.