Een complete meting van de vitaliteit en gezondheid van medewerkers

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Op deze pagina lees je meer over het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Bewegen Werkt en wat het onderzoek voor jouw organisatie kan betekenen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO geeft inzicht in de gezondheid van jouw medewerkers. Het doel van het PMO is om zowel tot persoonlijke ondersteuning van de medewerkers te komen, als de organisatie van informatie te voorzien om het gezondheidsbeleid in te vullen.

Inhoud van het onderzoek

Het basis PMO van Bewegen Werkt bestaat uit een vragenlijstonderzoek met de MoDI en een Health Check.

1. Vragenlijst onderzoek met de MoDI, bestaande uit:

 • Werkvermogen, waarmee het risico op verzuim wordt vastgesteld
 • Werkomstandigheden, zoals werkdruk en fysieke belasting
 • Leefstijl
 • Productiviteit
 • Individueel rapport met uitslagen en adviezen

2. Health Check, bestaande uit:

 • Lengte­ en gewichtmeting (BMI)
 • Taillemeting
 • Bloeddruk
 • Vingerprik voor de bepaling van cholesterol en glucose
 • Individueel rapport met uitslagen
 • Adviesgesprek

Het basis­ PMO kan worden uitgebreid met aanvullende vragenlijsten of testen.

PMO fotos breed 20213

''Vitens vindt de inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers erg belangrijk. Met dit onderzoek stimuleren wij medewerkers om hier aandacht aan te besteden en geven de uitkomsten zowel op individueel als collectief niveau inzichten voor mogelijk vervolg. Vitens heeft voor Bewegen Werkt gekozen omdat er een goede aansluiting tussen de wensen van Vitens en de mogelijkheden bij Bewegen Werkt.''

Leontine Lagemaat, HR Beleidsadviseur Vitens

Aanvullende vragenlijsten en testen

Aanvullende vragenlijsten

Zoals: werkbeleving, werktevredenheid, Leader Member Exchange, bevlogenheid, emotionele werkbelasting. Een volledig overzicht van aanvullende vragensets kun je bij ons opvragen. Naast de aanvullende modules is het ook mogelijk om maatwerkvragen toe te voegen.

Aanvullende testen

 • Zien en horen: zichttest en/of gehoortest.
 • Overgewicht: vetpercentage
 • Hart en longen: bepaling energetische belastbaarheid middels een fietstest, longfunctietest en/of hartfilmpje.
 • HRV-meting
 • Overige fittesten: Sit & reach test, schouderlenigheid en/of buikspiertest
 • Fysieke functionele belastbaarheid
 • Overige biomedische onderzoeken of testen kunnen worden aangevraagd.

Over Bewegen Werkt

Bewegen Werkt is, met haar ca. 75 medewerkers, een landelijk werkende organisatie. PMO’s worden ook landelijk aangeboden en bij voorkeur bedrijfsintern ingericht en uitgevoerd. 

Binnen Bewegen Werkt bestaat een diep geworteld geloof, dat mensen met een goede gezondheid meer kwaliteit van leven ervaren dan ongezonde mensen. Door een goede gezondheid zijn mensen minder vaak ziek, ervaren zij meer werkplezier en zijn ze productiever in hun werk. Bewegen Werkt wil daarom met een preventieve aanpak bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van werkend Nederland.

Heb je interesse, of wil je meer informatie?

Wij denken graag met mee over de juiste aanpak voor jouw organisatie. In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken we de wensen voor de inhoud van het PMO. Na afloop van het gesprek ontvang je een advies en offerte.