Veelgestelde vraag

Waarom zouden we als gemeente juist in tijden van laagconjunctuur investeren in ‘het zittende bestand’?

Waarom zouden we als gemeente juist in tijden van laagconjunctuur investeren in ‘het zittende bestand’?

Investeren in gezondheid van mensen met een uitkering loont. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat Bewegen Werkt tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder Bewegen Werkt. Inclusief vrijwilligerswerk is dit rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Bewegen Werkt leidt tot de volgende positieve resultaten bij de deelnemers:

  • Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
  • Uitbreiding van het sociale netwerk
  • Meer structuur in dag- en weekindeling
  • Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)
  • Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt

Voorbereiden op economische groei

Als we nu ‘vergeten’ te investeren in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt blijft het bestand op het niveau van de gele lijn.

Van de conjunctuur weten we dat het ook weer beter wordt. De economie zal weer aantrekken en straks hebben we al het potentieel nodig. De vraag is hoe lang het duurt.

Schema conjunctuur werkfitheid 1
Schema conjunctuur werkfitheid2 1

In de tweede grafiek is met de blauwe kleur inzichtelijk gemaakt hoeveel potentieel er is als we juist nu investeren in deze groep. Naast gezondheid is het in de komende periode belangrijk om in te zetten op bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Daarmee is jouw bestand straks klaar voor economische groei!

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.