Wetenschappelijk onderzoek RUG

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: beweegprogramma leidt tot driemaal zoveel uren betaald werk

Vanaf september 2000 tot en met juli 2002 hebben er 139 Wao-ers en bijstandsgerechtigden meegedaan in een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar de effecten van het beweegprogramma Bewegen Werkt. In dit onderzoek hebben 102 personen daadwerkelijk deelgenomen aan Bewegen Werkt. 37 personen hebben meegedaan in een controlegroep die ook werden aangemeld bij een re-integratiebedrijf voor een re-integratietraject, maar hierin niet deel hebben genomen aan het beweegprogramma.

Doel van het onderzoek

Bewegen Werkt richt zich op het vergroten van de fysieke en mentale conditie van haar deelnemers. Vraag: wordt hiermee een betere uitgangspositie gecreëerd voor een re-integratietraject?

Profiel deelnemers

Vooraf is niet dwingend bepaald welke deelnemers wel en welke niet mee kunnen doen met het onderzoek. Uiteindelijk zijn deelnemers met de volgende kenmerken aangemeld:

 • Niet durvers (angst voor...- passief/agressief)
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Fysieke klachten: meer mogelijk dan gedacht
 • Pijnklachten: omgaan met en minder fixatie
 • Mentale klachten
 • Regelmatig onduidelijke uitval bij opleidingen
 • Vermoeide indruk, neerslachtige houding
 • Angst voor complexe sociale situaties: nieuwe werksituaties en/of opleidingen
 • Weinig tot geen structuur

In de, door de RUG verzamelde en verwerkte gegevens, is uitgegaan van een vergelijking tussen de gegevens tijdens de intake en de gegevens tot 15 maanden na start van het programma (follow-up).

Het resultaat

Lichamelijke conditie

De lichamelijke conditie is gemeten met behulp van meerdere fysieke testen. Gebleken is dat de deelnemers een (significante) gemiddelde vooruitgang in de fysieke conditie van 19% hadden t.o.v. de start. De controlegroep had géén significante vooruitgang in vergelijking met de Bewegen Werkt groep.

Mentale conditie

De mentale conditie is gemeten met behulp van meerdere vragenlijsten naar zelfvertrouwen, depressiviteit, algeheel welbevinden, slaapkwaliteit, herstelbehoefte en fysieke competentie. Gebleken is dat de deelnemers een (significante) vooruitgang in de mentale conditie van 9% hadden in. Bij de controlegroep werden géén significante verschillen gevonden.

Werkhervatting (in uren per week)

Bewegen Werkt groep (102 pers.), beginstatus 1,4 uur:

 • Betaalde arbeid: van 0,0 naar 7,6 = +7.6
 • Vrijwilligerswerk: van 1,4 naar 2,2 = +0.8
 • Netto rendement = +8,4

Controlegroep (37 pers.), beginstatus 8,6 uur:

 • Betaalde arbeid: van 3,6 naar 6,1 = +2.5
 • Vrijwilligerswerk: van 5,0 naar 3,7 = -1.3
 • Netto rendement = +1,2

Verschil: 3 maal zoveel uren betaald werk. Totaal rendement incl. vrijwilligerswerk: 7 maal hoger!

WAO categorieën: 1 (0-15%) t/m 5 (>80%)

 • Bewegen Werkt groep (71 pers.): daalt van 6,3 naar 4,2; een daling van 2,1 punten of 33%.
 • Controlegroep (220 pers.): daalt van 6,0 naar 5,6; een daling van 0,4 punten of 6%.

Verschil: 5,5 maal hoger effect op daling in WAO categorie door inzet Bewegen Werkt.

Conclusie: Het beweegprogramma Bewegen Werkt als voorschakeltraject bij re-integratie beantwoordt aan het vooraf gestelde doel!

Schellekens, J.M.H., Bewegen Werkt: De invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en kansen op werkhervatting. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (2002)

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.