Sportief Inburgeren

Programma 23 maart

Op dinsdag 23 maart organiseren wij Sportief Inburgeren, een gratis online event over de nieuwe Wet inburgering. Tijdens dit online event word je meegenomen in de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van participatie en inburgering van statushouders.

Bekijk hieronder het programma van het online event Sportief Inburgeren.

09.00 uur Opening

09.05 uur Informatie over de nieuwe Wet inburgering

Marc Dorst (BDO Nederland) is als adviseur betrokken bij het proefproject van het ministerie van SZW in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Marc gaat in op de ervaringen binnen het proefproject ‘de Taalsnelweg naar Werk’. Daarnaast is Marc betrokken bij de landelijke werkgroep gegevensuitwisseling en gaat hij in op informatie uitwisseling rondom inburgering.

09.30 uur Bewegen en leren moet je combineren!

Onderzoeker Marck de Greeff (Hogeschool Windesheim) vertelt over het positieve effect van bewegen op het leervermogen.

09.50 uur Pauze

10.00 uur Break-out sessie

Deelnemers hebben keuze uit één van de zeven break-out sessies. Bekijk hier het aanbod en meld je vóór 23 maart aan.

10.45 uur Plenaire afsluiting

Tijdens het laatste onderdeel doen we een kennisquiz en geven een korte terugkoppeling van de bevindingen uit alle break-out sessies.

Home Participatie 2