Meld je aan voor de break-out sessie

Break-out sessies

Tijdens interactieve break-out sessies delen gemeenten en netwerkpartners van Bewegen Werkt hun aanpak en ervaring in het begeleiden van statushouders.

Break-out sessies

  1. Gemeente Meppel: De ontwikkeling van de startklas in Meppel
  2. Gemeente Bronckhorst: Bewegen Werkt voor statushouders in Bronckhorst
  3. Pharos: Bereiken en betrekken van statushouders bij bewegen
  4. Pharos: Gezondheid van statushouders = vol
  5. Gouden Mannen: Vanuit het hoofd naar lijf. Hoe laat je iemand zijn wereld delen?
  6. Bewegen Werkt: De ins en outs van inburgeren
  7. Jeugdfonds Sport en Cultuur: Geen geld voor sport? Dat geldt voor niemand

Geef jouw voorkeur aan ons door!

Deelnemers aan het online event Sportief Inburgeren kunnen zich aanmelden voor één sessie naar keuze. Hieronder lees je meer over het aanbod. Aanmelden is niet meer mogelijk. Deelnemers die zich niet hebben ingeschreven worden door ingedeeld.

Doelgroep4

1. De ontwikkeling van de startklas in Meppel

Door: Karin Jongman (gemeente Meppel)

In deze interactieve break-out sessie vertelt Karin over de ontwikkeling van de startklas en gaat daarover met de deelnemers in gesprek. Met de startklas (ook wel brugklas) creëert gemeente Meppel voor statushouders de gelegenheid om zich te realiseren waar hij terecht is gekomen en wat dat van hem vraagt.

Interessant voor: iedereen die interesse heeft in de startklas.

2. Bewegen Werkt voor statushouders in Bronckhorst

Door: Bas Heringa (gemeente Bronckhorst)

In gemeente Bronckhorst hebben in de afgelopen jaren verschillende groepen statushouders, 18 weken lang 2 dagdelen per week actief deelgenomen aan het Bewegen Werkt beweegprogramma. Met succes: mensen stromen na afloop uit naar (betaald) werk, bemiddeling en scholing. Wat zijn werkende bestanddelen?

Interessant voor: iedereen die benieuwd is naar effecten en werkende bestanddelen van de beweeg interventie in de praktijk.

3. Bereiken en betrekken van statushouders bij bewegen

Door: Inge Goorts (Pharos)

Veel gemeenten en organisaties hebben een mooi beweegaanbod voor statushouders. Hoe zorg je ervoor dat je hen bereikt, zodat je voldoende deelnemers hebt voor je activiteiten? En hoe kun je samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders om je beweegaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep?

Interessant voor: iedereen die meer wil weten over begrijpelijke en toepasbare voorlichting, samenwerken met de mensen om wie het gaat en over sleutelpersonen.

4. Gezondheid van statushouders

Door: Yodit Jacob (Pharos)

De meeste statushouders die in de gemeente komen wonen beschikken over een grote veerkracht. De groep die instroomt is relatief jong en gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Toch kunnen diverse gezondheidsrisico’s dit belemmeren, denk aan: psychisch problemen; chronisch aandoeningen; opvoeden en opgroeien tussen culturen; seksuele reproductieve gezondheid en infectieziekten. In deze break-out sessie krijg je informatie over deze gezondheidsrisico’s en gaan we in gesprek over wat dit betekent voor bewegen.

Interessant voor: iedereen die een brede kijk heeft op gezondheid en meer wil weten over de gezondheidsrisico’s van statushouders en de invloed hiervan op participatie.

5. Vanuit het hoofd naar lijf. Hoe laat je iemand zijn wereld delen?

Door: Marcel Kick (Sezo) en Fleur te Nuijl (Gouden Mannen)

Daadkr8 organiseert al ruim 8 jaar het programma Gouden Mannen in Amsterdam Nieuw-West. Het programma is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten. De break-out sessie gaat over de persoonlijke verhalen van Mustafa, Mody, Iraj, Farid en Siri.

6. De ins en outs van inburgeren

Door: Ervaringsdeskundige John Agkopian, zelf sportief ingeburgerd en nu beweegcoach bij Bewegen Werkt

John deelt zijn verhaal over de inburgering bij de plaatselijke basketbalvereniging. Samen gaan jullie vervolgens op zoek naar een duidelijke definitie van inburgeren. Wanneer is een inburgering geslaagd? Welke rol speelt sport en bewegen daarin? Hoe kunnen wij het proces makkelijker laten verlopen?

Interessant voor: iedereen die aan het denken gezet wil worden over inburgering en de mogelijkheden daarin.

7. Geen geld voor sport? Dat geldt voor niemand

Door: Lennert Schuttenbelt (Jeugdfonds Sport en Cultuur) en Tessa Brouwer (Volwassenenfonds Sport & Cultuur)

Lennert en Tessa nemen je mee in de werkwijze en successen van deze fondsen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat al langere tijd en is al actief in veel gemeenten. Via het Jeugdfonds kunnen kinderen en jongeren toch deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten, wanneer hier thuis niet genoeg financiële middelen voor zijn. Sinds begin 2020 bestaat deze mogelijkheid er ook voor volwassenen, via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Zijn er binnen jouw gemeente statushouders die graag zouden sporten, maar waarbij geld de beperkende factor is? Ontdek dan in deze sessie de mogelijkheden!