23 maart | 9.00-11.30 uur

Sportief Inburgeren: een online event over de nieuwe Wet inburgering

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

Wat gaat er precies veranderen? Hoe pakt jouw gemeente dit aan?

Op dinsdag 23 maart organiseren wij Sportief Inburgeren, een gratis online event over de nieuwe Wet inburgering. Tijdens dit online event word je meegenomen in de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van participatie en inburgering van statushouders. Je hoort hoe andere gemeenten hiermee omgaan en doet inspiratie op voor de aanpak binnen jouw gemeente.

Wat kan je verwachten?

  • Je krijgt informatie over de nieuwe Wet inburgering van Marc Dorst (BDO Nederland). Marc is als adviseur betrokken bij het proefproject van het ministerie van SZW in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Marc gaat in op de ervaringen binnen het proefproject ‘de Taalsnelweg naar Werk’. Daarnaast is Marc betrokken bij de landelijke werkgroep gegevensuitwisseling en gaat hij in op informatie uitwisseling rondom inburgering.
  • Bewegen en leren moet je combineren! Onderzoeker Marck de Greeff (Hogeschool Windesheim) vertelt over het positieve effect van bewegen op het leervermogen.
  • Tijdens interactieve break-out sessies delen een aantal gemeenten hun aanpak en ervaring in het begeleiden van statushouders.

Datum en tijd

Dinsdag 23 maart van 9.00 tot 11.30 uur.

Bewegen Werkt voor statushouders

Sinds 2015 hebben wij veel ervaring opgedaan met de begeleiding van statushouders. Dit in een 10-tal gemeenten, waaronder Amsterdam, Zoetermeer en Oldenzaal.

> Lees meer over onze aanpak voor statushouders

Vol! Aanmelden is niet meer mogelijk

Het maximum aantal aanmelding is bereikt. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het online event Sportief Inburgeren.

Wil je meer weten over onze aanpak voor statushouders? Neem dan contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.