Statushouders

Bewegen Werkt is een unieke methode die zorgt dat statushouders een grotere kans maken op het vinden van werk. Door het aanbieden van een beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.

Resultaten

In onze aanpak is veel aandacht voor plezier en sturen we op samenwerking met ketenpartners. Hiermee behalen we een aanwezigheidspercentage van 70,8% en beoordelen de deelnemende statushouders Bewegen Werkt met een gemiddelde tevredenheidsscore van een 9 (schaal 1-10).

De volgende uitstroomresultaten zijn gemeten van deelnemers die Bewegen Werkt hebben afgerond:

  • Direct betaald werk of zicht op werk of een opleiding: 79,7%
  • Medisch traject of sociale activering: 20,3%

Achtergrond

Mensen die voor langere tijd in ons land mogen blijven moeten een inburgeringsexamen afleggen. Ze worden getoetst op de beheersing van de taal en kennis van gebruiken in ons land.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat nieuwe Nederlanders na het behalen van het inburgeringsexamen vaak niet of onvoldoende de taal beheersen en onvoldoende kennis hebben van de gebruiken in ons land om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Algemeen kan worden gesteld dat de integratie en participatie beter vorm krijgt op het moment dat statushouders zo snel mogelijk na aankomst starten met het leren van de taal, met het eigen maken van de gebruiken in ons land én het participeren in onze maatschappij.

Onze programma's voor statushouders

Bewegen Werkt draagt, als onderdeel van een duale aanpak, bij aan een versnelde participatie van statushouders. Inzet van Bewegen Werkt wordt afgestemd op de behoefte. Er zijn 4 programma’s die aangeboden worden aan statushouders.

  1. Beweeg Mee in de Brugklas
  2. Bewegen Werkt voor geïsoleerde groep(en)
  3. Sportief inburgeren
  4. Workshops voor Interculturele groepen

Wil je meer weten over het effect van bewegen op leren? En hoe wij dit toepassen in het programma voor statushouders? Bekijk dan het kennisartikel: Wat is het effect van bewegen op leren?

Voor welke gemeenten werken wij?

In de afgelopen 5 jaar heeft Bewegen Werkt voor 19 gemeenten beweegprogramma’s voor statushouders uitgevoerd. Onder andere in Amsterdam, Bronckhorst, Krimpenerwaard, Zoetermeer en Oldenzaal. Inmiddels hebben we meer dan 350 statushouders begeleid.

Hoe we onze kennis voor jou kunnen toepassen?

Wij werken met een resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bekijk de onderstaande artikelen voor meer informatie.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: beweegprogramma leidt tot driemaal zoveel uren betaald werk

Lees meer

Komt Bewegen Werkt in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering?

Lees meer

Wat is het effect van bewegen op leren?

Lees meer

Wat is Positieve Gezondheid?

Lees meer

Of vraag het onze experts

Heb je vragen, of ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze experts.

Anke Klein Gunnewiek Bewegen Werkt coach
Erwin Lankhorst Operationeel directeur

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.