FCE bij EenVandaag

Vrijdag 21 juni werd in EenVandaag een uitzending gewijd aan de WIA-beoordeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Paul Kuijer van het AUMC werd geïnterviewd over zijn mening over de claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid en de mogelijke rol van Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) daarbij. Directeur Jan Plat mocht zelf namens Bewegen Werkt een toelichting geven op de Ergo-Kit FCE methode én een aantal testen demonstreren.

Zorgwekkend onderzoek

Uit intern onderzoek van de UWV is gebleken dat de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV zwaar onder de maat is. In meer dan de helft van de gevallen zijn de onderzoeken onzorgvuldig, worden medische gegevens niet geraadpleegd of zijn conclusies over inzetbaarheid niet juist. In 2023 controleerde de uitkeringsinstantie met een steekproef 293 dossiers van mensen met een WIA-uitkering. Mensen die langdurig ziek zijn en daardoor minder werken kunnen aanspraak maken op zo’n uitkering.

Bij de steekproef is onder meer gekeken naar de ‘urenbeperking’ m.b.v. een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Daarbij onderzoekt het UWV hoeveel uur mensen nog kunnen werken. Dat aantal uur bepaalt voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard. Echter, de FML is niet wetenschappelijk onderbouwd en wordt niet aangepast ondanks wetenschappelijke en medische ontwikkelingen

Aflevering EenVandaag

In de aflevering van EenVandaag afgelopen vrijdag werd aandacht besteed aan de onjuiste beoordeling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door het UWV. Paul Kuijer van het AUMC werd geïnterviewd over zijn visie op de claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid en de mogelijke rol van Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) daarbij. Directeur Jan Plat gaf namens Bewegen Werkt een toelichting op de Ergo-Kit FCE-methode en demonstreerde een aantal testen.

Ergo-Kit FCE

De Functionele Capaciteit Evaluatie van Bewegen Werkt m.b.v. de door Jan Plat gedemonstreerde Ergo-Kit evalueert betrouwbaar en valide de inzetbaarheid in verschillende arbeidsgerelateerde handelingen. Deelnemers voeren gedurende ca. 3 uur (een selectie van) gestandaardiseerde testen en werksimulatie opdrachten uit. Bewegen Werkt analyseert de data zorgvuldig en verwerkt dit in een rapport. Een FCE geeft een betrouwbaar beeld van de fysieke arbeidsmogelijkheden, waardoor kan worden bepaald in hoeverre iemand daadwerkelijk in staat is om te werken. Wanneer aanbevelingen worden opgevolgd, leidt dit bij 94% van de deelnemers tot succesvolle werkhervatting (Tibben, 2004).