Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE)

Een meting van fysieke arbeidsbelastbaarheid met de ErgoKit

Een Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) m.b.v. de ErgoKit geeft met gestandaardiseerde testprotocollen betrouwbare informatie over fysieke arbeidsbelastbaarheid.

Uitvoering

Een FCE evalueert betrouwbaar en valide de inzetbaarheid in verschillende arbeidsgerelateerde handelingen, zoals:

  • Werken in houdingen, bijv. staan of zitten
  • Uitvoeren van bewegingen, bijv. bukken of hoog reiken
  • Hand- en vingergebruik, bijv. vingervaardigheid van de voorkeurshand
  • Dragen en tillen, bijv. sporadisch laag tillen of constant dragen

Deelnemers voeren gedurende ca. 3 uur (een selectie van) gestandaardiseerde testen en werksimulatie opdrachten uit. Wij analyseren de data zorgvuldig en verwerken dit in een rapport. De rapportage omvat een profiel van de arbeidsbelastbaarheid, die kan worden vergeleken met normaalwaarden of met de belasting van een functie. Er worden mogelijkheden voor werkhervatting en gerichte adviezen voor interventies gegeven. Uitvoering van de FCE wordt verzorgd door onze geschoolde en gecertificeerde testleiders met een (para-)medische achtergrond.

Doelgroep

FCE kan worden ingezet door werkgevers, UWV, gemeenten, verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbodiensten. We nemen de FCE af bij zowel medewerkers als mensen met een uitkering die vanwege fysieke klachten of beperkingen geen (gebruikelijke dagelijkse) arbeidsactiviteiten kunnen verrichten.

Resultaten

Een FCE leidt tot een betrouwbaar beeld van fysieke arbeidsmogelijkheden. Wanneer aanbevelingen worden opgevolgd, leidt dit bij 94% van de deelnemers tot succesvolle werkhervatting. Indien aanbevelingen niet worden opgevolgd leidt dit bij 48% van de deelnemers tot een succesvolle werkhervatting (Tibben, 2004).

Meer informatie en/of aanmelden

Voor meer informatie of een aanvraag voor een aanmeldingsformulier kunt u zich wenden tot info@bewegenwerkt.nl