Participatie

Nederland staat voor grote uitdagingen waar het gaat om mensen met een uitkering te laten deelnemen in de samenleving. Voor 6 van de 10 uitkeringsgerechtigden zijn gezondheidsbelemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk. Bewegen Werkt draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsbelemmeringen en vergroot de sociale participatie en kans op werkhervatting van mensen met een uitkering.

Bewegen Werkt biedt een uniek programma dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans biedt op het vinden van werk. Dankzij Bewegen Werkt verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werk of maatschappelijke participatie wordt vergroot.

Doelgroep

Bewegen Werkt kan worden ingezet voor mensen die om uiteenlopende redenen belemmeringen ondervinden bij de stap naar werk, bijvoorbeeld door fysieke of psychosociale klachten.

Onze aanpak

Binnen Bewegen Werkt wordt gestart met een intake met fysieke testen en een doelengesprek. Aansluitend wordt een programma van 12 tot 18 weken met een omvang van 2 dagdelen per week met 12 tot 16 deelnemers gestart. We stemmen regelmatig het programma af met de deelnemer, zowel mondeling als via rapportages. Tijdens het eindgesprek bespreken we met de deelnemer hoe het vervolg eruit zal zien. Bijvoorbeeld:

  • Blijven bewegen, door via de buurtsportcoach de link te leggen met het reguliere sportaanbod.
  • Participatie, door te zorgen dat de deelnemer al voor het einde weet wat de vervolgstap is. Voorbeelden zijn vrijwilligerswerk, opleiding, werkervaringsplaats of betaald werk.

Als afsluiting van Bewegen Werkt vindt er een eindtest plaats, zodat resultaten duidelijk worden.

Begeleiding

Deelnemers worden begeleid door HBO geschoolde professionals (ALO of PMT) die intern geschoold zijn.

Resultaat

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat Bewegen Werkt tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder Bewegen Werkt. Inclusief vrijwilligerswerk is dit rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Bewegen Werkt leidt tot de volgende positieve resultaten bij de deelnemers:

  • Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
  • Uitbreiding van het sociale netwerk
  • Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc)
  • Meer structuur in dag- en weekindeling
  • Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt.

Voor welke gemeenten werken wij?

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om mensen met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Wil je graag weten hoe wij dit doen? Of ben je op zoek naar inspiratie? Bekijk dan de onderstaande cases.

Hoe we onze kennis voor jou kunnen toepassen?

Wij werken met een resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis delen we graag met jou.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: beweegprogramma leidt tot driemaal zoveel uren betaald werk

Lees meer

Waarom zouden we als gemeente juist in tijden van laagconjunctuur investeren in ‘het zittende bestand’?

Lees meer

Komt Bewegen Werkt in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering?

Lees meer

Wat is Positieve Gezondheid?

Lees meer

Of vraag het onze experts

Heb je vragen, of ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze experts.

Erwin Lankhorst Operationeel directeur
Jan Plat Directeur

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.