Naar werk

In 2020 zal het aantal bijstandsuitkeringen voor het eerst sinds 3 jaar (flink) stijgen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zal de economie een flinke klap krijgen. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand. De crisis in de periode 2008-2012 heeft ons geleerd dat juist de mensen die instromen in de bijstand snel in gezondheid achteruit gaan. Inzetten op gezondheid loont!

Voor wie?

Het Werkfit-traject is geschikt voor mensen die aan het werk kunnen maar geen werk vinden én voor de groep die vanwege belemmeringen op het gebied van de fysieke en mentale gezondheid nog niet in staat zijn om de stap naar werk te zetten. Gedacht kan worden aan mensen met fysieke belemmeringen die versterkt worden door de leefstijl, zoals overgewicht of rugklachten, of aan mensen met mentale belemmeringen, waarbij wij veel ervaring hebben in de begeleiding van mensen met een burn-out.

Onze aanpak

Het Werkfit-traject bestaat uit deelname aan het Bewegen Werkt beweegprogramma en individuele coaching. Deze aanpak zorgt ervoor dat uitkeringsgerechtigden met gezondheidsbelemmeringen een veel grotere kans maken op het vinden van werk.

De coaching richt zich vooral voor deze doelgroep op de volgende doelen:

  • Vergroten van de persoonlijke effectiviteit: Assertiviteit, empowerment, omgaan met beperkingen, versterken fysieke én psychische fitheid.
  • Stap naar werk: Door de deelnemer te koppelen aan een werkgever in de regio en aan een functie die passend is bij de kwaliteiten van de deelnemer.

Wij hebben ervaring met het aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten binnen de diagnose fase. Voordelen van een beweegcomponent binnen de diagnose:

  • Bewegen wordt als minder bedreigend ervaren en soms zelfs als leuk.
  • We krijgen een goed beeld van de competenties van de kandidaat.
  • De inzichten zijn ondersteunend aan de bevindingen ten aanzien van competenties in het werk.

Resultaat

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat Bewegen Werkt tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder Bewegen Werkt. Inclusief vrijwilligerswerk is dit rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Bewegen Werkt leidt tot de volgende positieve resultaten bij de deelnemers:

  • Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
  • Uitbreiding van het sociale netwerk
  • Meer structuur in dag- en weekindeling
  • Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)
  • Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt

Voor welke gemeenten werken wij?

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om mensen werkfit te maken. Wil je graag weten hoe wij dit doen? Of ben je op zoek naar inspiratie? Bekijk dan de onderstaande cases.

Hoe we onze kennis voor jou kunnen toepassen?

Wij werken met een resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis delen we graag met jou.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: beweegprogramma leidt tot driemaal zoveel uren betaald werk

Lees meer

Waarom zouden we als gemeente juist in tijden van laagconjunctuur investeren in ‘het zittende bestand’?

Lees meer

Komt Bewegen Werkt in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering?

Lees meer

Wat is Positieve Gezondheid?

Lees meer

Of vraag het onze experts

Heb je vragen, of ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze experts.

Erwin Lankhorst Operationeel directeur
Arno Niënhaus Manager accounts

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.