''Het is de mooiste baan die er is.''

Buurtsportcoach Den Haag

Waarschijnlijk weten we allemaal dat bewegen gezond is, toch beweegt bij langer na niet iedereen. In 2022 voldeed maar 44% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit percentage daalt sinds 2019 ieder jaar, zorgelijke cijfers dus. Deze zorgwekkende trend onderstreept de noodzaak van initiatieven die mensen aanmoedigen om actiever te worden.

Waarom maakt Den Haag gebruik van Buurtsportcoaches?

De inwoners van Den Haag meer laten bewegen is een pijler van Gemeente Den Haag. En dan zeker in de wijken waar beweegarmoede heerst. De gemeente Den Haag heeft de ambitieuze doelstelling dat in 2030 iedereen regelmatig beweegt. Het uitgangspunt van de sportnota 2015-2030 is dan ook dat alle Hagenaars hun leven lang kunnen sporten en dagelijks bewegen. Dit moet vanzelfsprekend worden.

Daarom startte 8 jaar geleden Bewegen Werkt coach Maarten Boot als een van de eerste Buurtsportcoaches in Den Haag, om de bewoners van de wijken Moerwijk en Morgenstond meer te laten bewegen. Als onderdeel van de vele mooie projecten die de gemeente hiervoor inzet is de inzet van Buurtsportcoaches, in delen van Den Haag die een extra stimulans nodig hebben, een onderdeel.

Takenpakket van een BSC

De primaire taak van de Buurtsportcoach is om Hagenaars vanaf 18 jaar te koppelen aan passend beweegaanbod. ''De BSC helpt vooral bewoners waarbij het zelf niet lukt om structureel in beweging te komen. Waar het aanbod tekort schiet in de wijk probeert de coach naar oplossingen te zoeken, samen met partners in de wijk. Zo wordt er samengewerkt met de gemeente, zorg en welzijn.'', vertelt BSC David van Wilgenburg

''Daarbij netwerkt een BSC veel met alle denkbare partijen die of wel mensen kunnen aanleveren die hulp kunnen gebruiken bij het zoeken van beweegaanbod, maar ook bij het in kaart brengen van alle activiteiten die er zijn in de wijk t.a.v bewegen.'', vult collega Germaine Plaum aan. ''Daarnaast gaat een Buurtsportcoach ook zelf actief op bezoek bij groepen om hen te vertellen over de voordelen van bewegen. De BSC is een spin in het web van zorgprofessionals, GGZ, huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instanties en leefstijlcoaches.''

Buurtsportcoaches in Den Haag
Buurtsportcoaches in Den Haag

Voor wie is de BSC bedoeld?

De doelgroep van de Buurtsportcoach is erg breed. Iedere Haagse inwoner moet de kans hebben om te bewegen op zijn eigen manier, ongeacht situatie en toestand. Iedereen waarbij dit niet goed lukt is welkom bij de Buurtsportcoach. Het is belangrijk dat meer mensen aan de beweegnorm gaan voldoen. Over het algemeen komen vooral de mensen die hierbij drempels ervaren bij de coach. ''Dit kan een moeder zijn die veel zorg heeft voor haar kinderen maar ook graag iets voor zichzelf doet. Een man die net uit hartrevalidatie komt en regulier wil gaan bewegen. Of een beweger van vroeger die door de drukte van werk en gezin het lijntje naar bewegen is verloren.'', geeft Germaine aan. Een afspraak met de BSC is vrijblijvend en er zitten geen kosten aan.

In welke gebieden is de BSC actief?

De Buurtsportcoach is momenteel in veel wijken actief, namelijk in Segbroek, Rivierenbuurt/Stationsbuurt, Loosduinen, Haagse Hout, Scheveningen, Leidschenveen- Ypenburg, Schilderswijk, Bouwlust/Vrederust, Transvaal, Laak, Rustenburg/Oostbroek en Moerwijk/Morgenstond.

De mooiste baan die er is

Coach Germaine straalt wanneer ze ze denkt aan het mooie werk wat ze iedere dag weer mag verrichten. ''De impact die het bewegen heeft op een bewoner, het stukje aandacht dat zij krijgen in hun zoektocht is goud waard. Zeker in een wijk als Moerwijk Morgenstond met een lage SES en waar andere problemen heersen, is het mogen bijdragen aan een stukje plezier en ontspanning een feestje! Er is een dame op leeftijd die via de BSC een dansgroep heeft gevonden waar ze opeens makkelijk voor haar bed uitkomt, wat prachtig is om te zien. Of een meneer in de schuldhulpverlening die weer een betaalbare fitness activiteit gevonden heeft. Het helpt om het soms zware leven een stukje makkelijker te maken. Het is de mooiste baan die er is.''


''De impact die het bewegen heeft op een bewoner, het stukje aandacht dat zij krijgen in hun zoektocht is goud waard.'


David kan zich volledig vinden in de reactie van Germaine: 'De impact op bewoners is geweldig om te zien. Wij mogen ontzettend trots zijn dat we in 2023 weer veel nieuwe mensen in beweging wisten te krijgen. Er zijn vorig jaar veel nieuwe buurtsportcoaches in nieuwe wijken aan de slag gegaan waar dit ook is gelukt. Met betekenisvolle resultaten mag tevreden terug gekeken worden. Daarbij zijn de buurtsportcoaches betrokken geweest bij mooie evenementen zoals de Haagse Vitaliteitsspelen, Stadsspelen, Wandelevenement van de Nationale Diabetes Challenge en nog veel meer.

Samenwerking

Momenteel bestaat het team van de Buurtsportcoach uit 13 coaches, verdeeld over verschillende wijken. De Buurtsportcoach Den Haag is een samenwerkingswerkingsverband tussen de partijen WeZijn Transvaal, De Mussen, HVV Laakkwartier, ADOgroen en Bewegen Werkt. We versterken elkaar en hebben samen tot doel mensen plezier laten beleven aan het bewegen.

Doelen voor aankomende jaren

David en Germaine en de overige buurtsportcoaches gaan door met realiseren van het doel: de inwoners van Den Haag (voornamelijk in wijken waar beweegarmoede heerst) meer laten bewegen. Daarnaast gaat er nog meer focus gelegd worden op doorstroming naar een regulier sportaanbod. ''Er moeten nog meer linkjes gelegd worden waar mensen na afloop terecht kunnen. Zo denk ik aan revalidatie trajecten, die eindigen en waarbij dan mensen in het diepe vallen. Hen wil ik de mogelijkheid bieden om met de buurtsportcoach in contact te komen.'', vertelt Germaine.

Contact opnemen

Voor meer informatie kun je de de website van de buurtsportcoach bezoeken: Buurtsportcoach Sport&Gezondheid – Den Haag (buurtsportcoachdenhaag.nl)

Via deze site kun je contact opnemen met de buurtsportcoach bij jou in de wijk of terecht met overige vragen. Een afspraak met de buurtsportcoach is vrijblijvend en er zitten geen kosten aan. Hierin wordt het aanbod in de wijk besproken, vooral hetgeen wat geschikt is voor jou. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende drempels die je kunt ervaren. Voorbeelden kunnen fysieke en financiële omstandigheden zijn die je tot nu toe hebben tegengehouden om te bewegen.