Laatste nieuws

Bewegen Werkt is trotse partner van ‘De VVT werkt vandaag aan morgen’

De VVT-sector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Er stromen de komende jaren niet genoeg medewerkers in, omdat ze er gewoonweg niet zijn, terwijl de zorgvraag door de vergrijzing wel toeneemt.

Het ministerie van SZW heeft A+O VVT, het arbeidsmarktfonds voor de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, daarom een subsidie toegekend van ruim € 22 miljoen vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Een van de pijlers binnen de regeling is duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg is noodzakelijk. Het goede nieuws: er zijn voldoende mooie voorbeelden en goede instrumenten beschikbaar. Succesvolle en effectieve interventies die veel meer aandacht en bekendheid verdienen en nog veel belangrijker: ook ingezet en gebruikt kunnen worden.

Bewegen Werkt is trotse partner

De diensten van Bewegen Werkt zijn binnen de subsidieregeling gecontracteerd en komen daarmee in aanmerking voor vergoeding.

Bekijk hier ons aanbod >

Zo werkt het

Organisaties kunnen zich nu inschrijven voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid. Deelname betekent dat je interventies kunt kiezen ter waarde van € 20.000 - € 60.000, afhankelijk van het aantal medewerkers:

  • 10-499 medewerkers: € 20.000,-
  • 500-1000 medewerkers: € 40.000,-
  • meer dan 1000 medewerkers: € 60.000,-
De VVT werk aan morgen

Aanmelden

Organisaties die vallen onder de CAO VVT kunnen zich aanmelden voor deze regeling via de website vvtwerktaanmorgen.nl.

Vanwege grote belangstelling is het maximum bedrag al bereikt. Op dit moment wordt onderzocht hoe het budget kan worden opgehoogd. Zodat zoveel mogelijk organisaties die nu geen aanspraak hebben kun doen, toch gebruik kunnen maken van deze regeling. Heb je je nog niet aangemeld maar wilde je dat wel doen? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Ben je aangemeld en wil je graag een offerte ontvangen?

Vul dan het onderstaande formulier in of neem contact op met onze adviseurs Arno Nienhaus of Janien Rohring. Dit kan via 085 073 33 00 of info@bewegenwerkt.nl.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie de website vvtwerktaanmorgen.nl of neem contact op met onze adviseurs Arno Nienhaus of Janien Rohring. Dit kan via 085 073 33 00 of info@bewegenwerkt.nl.