Laatste nieuws

Artikel WGV Zorg en Welzijn: Sturen op behoud van medewerkers

Aandacht voor behoud van medewerkers, het vergroten van inzetbaarheid en benutten van talenten is goed werkgeverschap. Maar het sturen op goed werkgeverschap is best ingewikkeld. Het stuur staat binnen veel organisaties gedraaid naar verzuim en uitval, maar minder naar preventie en amplitie (versterken van medewerkers). Gelukkig zijn er wel steeds meer goede voorbeelden onder leden van WGV Zorg en Welzijn.

MoDI Plus

WGV Zorg en Welzijn maakt werk van inzetbaarheid. Zo kunnen leden gebruik maken van het vitaliteitsinstrument ‘Monitor Duurzame Inzetbaarheid plus'. De MoDI plus is ontwikkeld door Bewegen Werkt, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn en kan worden ingezet om medewerkers te stimuleren om met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Deze digitale vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd en gaat in op werkvermogen, werkomstandigheden en leefstijl. Alle deelnemers ontvangen een individueel rapport met een persoonlijk advies. In het advies zijn ook concrete oplossingen benoemd die beschikbaar zijn in de eigen zorgverzekering. Met het advies kan een deelnemer direct aan de slag.

Wanneer meer dan 15 medewerkers hebben deelgenomen aan de MoDI plus kan een groepsrapport worden gemaakt voor de organisatie. Daarmee wordt duidelijk hoe het gesteld is met de inzetbaarheid en welke onderwerpen aandacht nodig hebben. Op de website van WGV Zorg en Welzijn vindt u meer informatie over de MoDI plus. Hier kunt u zich ook aanmelden om gratis kennis te maken met dit instrument.

Inzetten op behoud werkt!

Dat deze aanpak werkt blijkt uit een recent artikel waarin een trendanalyse is gemaakt voor werkvermogen en verzuim (Plat L. 2019). Binnen zorgorganisatie Liberein hebben 204 medewerkers deelgenomen aan de MoDI in de jaren 2014 t/m 2017. In de periode na de eerste meting zijn teamsessies en individuele vitaliteitsgesprekken aangeboden en was er veel aandacht voor fysieke belasting, employability en balans & ontspanning. De MoDI was een aanjager om deze activiteiten vorm te geven. Het onderzoek laat zien dat het verzuim daalde na de inzet van de MoDI en het aanbieden van gerichte activiteiten op het werkvermogen van individuele medewerkers en teams.

Korting voor leden WGV Zorg en Welzijn

Wilt u de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers laten meten door middel van de MoDI en bent u lid van WGV Zorg en Welzijn, dan ontvangt u 25% korting. Klik hier voor meer informatie.

Bron: BestuurdersMagazine WGV Zorg en Welzijn