Laatste nieuws

Trendanalyse werkvermogen en verzuim Liberein: actief werken aan werkvermogen werkt!

Liberein heeft haar medewerkers in 2014 en 2017 in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI).

De MoDI

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) is een digitaal vragenlijstonderzoek naar vitaliteit en inzetbaarheid. Met dit onderzoek voorspellen wij het risico op uitval van medewerkers en geven onderbouwde adviezen om uitval te voorkomen. De standaard MoDI bestaat uit de volgende vragensets:

  • Werkvermogen (Work Ability Index)
  • Werkomstandigheden (werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting) en productiviteit
  • Leefstijlfactoren

Naast de vragen van de standaard MoDI is mogelijk om aanvullende vragen aan het onderzoek toe te voegen.

Resultaat Liberein: Actief werken aan werkvermogen werkt!

In de periode na de eerste meting in 2014 zijn teamsessies en vitaliteitsgesprekken aangeboden en was er veel aandacht voor fysieke belasting, employability en balans & ontspanning. Een trendanalyse laat zien dat het verzuim daalde na de inzet van de MoDI en het aanbieden van gerichte activiteiten op het werkvermogen van individuele medewerkers en teams.

Benieuwd naar een uitgebreide rapportage? Download hier het volledige artikel.

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Liberein, WGV Zorg en Welzijn, Vernet en Bewegen Werkt.