Een gezonde werkplek

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek geeft jouw en jouw medewerkers een beeld van de fysieke belasting van werk. Daarmee wordt ook inzichtelijk welke belastbaarheid een werknemer nodig heeft om het dagelijkse werk uit te kunnen voeren. Werknemers leren regie te nemen over de eigen werkplek.

Voor wie?

Werkplekonderzoeken vinden zowel plaats bij medewerkers met administratief werk als bij productiewerk. De onderzoeken worden preventief uitgevoerd om klachten te voorkomen. Of ze worden uitgevoerd bij medewerkers met fysieke klachten om de werkbelasting aan te kunnen passen.

Methode

Werkplekonderzoeken kunnen individueel worden uitgevoerd en als teamactiviteit.

Individueel

Op de werkplek van de medewerker wordt de belasting in kaart gebracht volgens het 5-W model. Het 5 W-model gaat in op: werkplek, werkwijze, werkhouding, werkdruk en werksfeer. De medewerker wordt vervolgens geholpen om waar mogelijk en waar nodig regie te nemen over zijn of haar werkplek.

Advies wordt gegeven aan zowel medewerker als werkgever over benodigde aanpassingen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard van de werk van de medewerker. De implementatie van de adviezen worden 3 weken na het onderzoek met de medewerker geëvalueerd.

Teamactiviteit

Op de locatie van het werk vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats, dat bestaat uit een gezamenlijke start van de workshop waarin algemene aspecten betreffende het werk worden gesproken. Vervolgens gaan de medewerkers in 2-tallen aan de slag om zelf knelpunten in hun werk te beschrijven en te bespreken. Ze vinden zelf de eerste oplossingen voor de knelpunten. Deze worden vervolgens gezamenlijke besproken.

Een goede thuiswerkplek

Nu we langer en structureel meer thuiswerken wordt het belang van een goede thuiswerkplek groter. Samen met Health2Work hebben hiervoor een assortiment samengesteld dat wij tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om thuis ergonomisch verantwoord te werken.

Medewerkers leren om in actie te komen bij ervaren problemen met betrekking tot de fysieke belasting via een participatieve aanpak. Ze leren om samen oplossingen te realiseren. De implementatie van de adviezen worden 3 weken na het onderzoek met de medewerker geëvalueerd. Duur en concrete inhoud van het teamactiviteit is afhankelijk van de aard van het werk van de medewerker.

Werkplekonderzoek in de praktijk

Onze adviseur John Matthijs heeft de afgelopen jaren bij ruim 200 werknemers van Politie Brabant Noord-Oost werkplekonderzoeken uitgevoerd. Lees meer over onze aanpak >

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.