ZGT

Het goede Vitale Gesprek bij ZGT

Bij ZGT heeft Bewegen Werkt een groep medewerkers van de afdeling OK opgeleid in de basis van vitaliteitcoaching. ZGT vindt het belangrijk dat medewerkers fit zijn, lekker in hun vel zitten en blij zijn op en met hun werk. Om medewerkers te stimuleren om goed voor zichzelf te zorgen worden verschillende maatregelen getroffen en activiteiten ingezet. De vitaliteitscoaches van de afdeling OK dragen hieraan bij.

Eén van de vitaliteitscoaches binnen het ZGT is Rachel. Na afloop van de opleiding hebben we haar een aantal vragen gesteld over haar ervaring. Haar ervaringen lees je in de blokken in dit stuk.

Collega’s als vitaliteitscoaches

Samen met de projectgroep van ZGT heeft Bewegen Werkt de werving van de vitaliteitscoaches rond voorlichtingssessies opgezet. De vitaliteitscoaches zijn collega’s die affiniteit hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en het leuk vinden om mensen daarin te begeleiden.

In onze driedaagse leergang ‘Het goede Vitale Gesprek’ mochten wij de coaches voorzien van ‘een kist met gereedschappen’ om hun rol goed in te vullen.

Hoe leg je anderen uit welke training je hebt gevolgd?

Rachel: ''Die vraag krijgen we van veel collega’s. Vaak met het vooroordeel: vitaliteit – wat een onzin. Als ik wat heb, laat ik het weten. Ik leg dan uit dat wij collega's proberen te helpen met behulp van deze opleiding, zodat er een grotere groep collega’s is die durft te vragen – hoe is het met je? Die durven door te vragen en aandacht hebben. We leren hier de technieken en handvaten om zo’n gesprek op gang te helpen.''

Afbeelding ZGT 1800x900 10 2022

Leergang ‘Het goede Vitale Gesprek’

Tijdens de driedaagse leergang ‘Het goede Vitale Gesprek’ zijn we met de aankomende vitaliteitscoaches aan de slag gegaan. Deelnemers leerden met verschillende werkvormen hoe zij vitaliteit bespreekbaar kunnen maken en hoe zij collega’s op een coachende wijze uit kunnen dagen om verbeteracties te formuleren, uit te voeren en te borgen. Hierbij staat de methodiek Huis van Werkvermogen centraal, maar worden ook andere hulpmiddelen aangereikt zoals het model positieve gezondheid, de ijsberg van MacClelland en het Waarderend gesprek.

De leergang in het kort

  • Coaching van individuele medewerkers met vitaliteitscan
  • Coaching vanuit eigen regie van de medewerker
  • Achtergrond kennis over de bouwstenen van vitaliteit en de aangereikte hulpmiddelen.
  • Gespreksvoering: actief en empathisch luisteren, observeren, open vragen stellen, doorvragen, samenvatten, spiegelen en soms confronteren
  • Structuur in het gesprek met GROW model (van doel naar actie)

Resultaat

Na deelname aan de leergang zijn deelnemers in staat om gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid bespreekbaar te maken in persoonlijke gesprekken en signalen die tot verminderde vitaliteit (en mogelijk verzuim) leiden op te pikken en de collega in actie te laten komen om hiermee aan de slag te gaan.

Welk nieuw inzicht heb je door de training opgedaan?

Rachel: ''Het grootste inzicht voor mij is dat je aan de hand van een model en open vragen een gesprek op gang kunt brengen, waar iemand iets aan heeft en waar iemand mee verder kan of waardoor iemand op nieuwe ideeën komt. Het brengt mij nu al, dat ik een verdrietige collega kan helpen tot rust te komen en door mijn vragen kwamen emoties los, wat heel veel opluchting gaf. Het brengt dus dat het zo veilig is, dat die emoties er mogen zijn en dat het opluchting kan geven. Dat barricades om hulp te vragen minder hoog zijn.''

Hoe ga jij de training en coaching op vitaliteit zelf toepassen?

Rachel: ''Ik ben een doener en heb veel ideeën. Ik hoop dat we met de groep vitaliteitscoaches samen een programma kunnen maken waarin we mensen soms op sleeptouw kunnen nemen, in beweging brengen of vertrouwen geven.''

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.