Sekisui Alveo

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bij Sekisui Alveo

Bewegen Werkt heeft een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd bij Sekisui Alveo BV. Naar aanleiding van dit PMO heeft HR adviseur Inge van Schendel een artikel geplaatst in het personeelsblad van de organisatie. Lees hieronder het artikel van Inge van Schendel.

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in beeld

Naar aanleiding van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) heeft onlangs een PMO plaatsgevonden. Sinds januari 2014 was het PMO ook duidelijk zichtbaar voor iedereen. Collega’s liepen rond in sportkleding, kwamen (soms) uitgeput aan op de werkplek en hadden een rapport bij zich waarin de resultaten van de testen werd weergegeven.

Het PMO begon in november 2013 met een vragenlijst. Hier kon iedere medewerker aan deelnemen. In deze vragenlijst werd de nadruk gelegd op zowel de fysieke als ook de geestelijke gesteldheid. Op basis van de resultaten zijn een aantal medewerkers uitgenodigd voor de Health Check. Aangezien er nog een aantal plaatsen beschikbaar waren, konden de overige medewerkers zich ook opgeven. Op 8 en 21 januari 2014 was het zo ver en zijn in totaal 44 medewerkers onder de loep genomen.

De eerste stap bestond uit een aantal testen. Zo vond er een bloeddrukmeting plaats en werd het bloed onderzocht op glucose en totaal cholesterol. Daarnaast werd de buikomvang en het BMI gemeten. De tweede stap bestond uit een inspanningstest. Deze test had als doel om de conditie te bepalen.

De testen werden afgesloten met een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken werd nader gekeken naar de resultaten van de vragenlijst en de testen. Samen met de adviseur werd bekeken hoe de eet- en leefgewoontes verbeterd konden worden. Indien nodig werd medewerkers geadviseerd om de uitslag met de huisarts, bedrijfsarts of een specialist te bespreken.

De prettige sfeer binnen Sekisui Alveo BV heeft ook indruk gemaakt op de medewerkers van Bewegen Werkt. Dit is toch iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Namens de Projectgroep,

Inge van Schendel