Vitaliteitscan als een cadeau voor medewerkers

ROC van Twente

Bewegen Werkt is sinds 2011 partner van ROC van Twente voor het uitvoeren van de Vitaliteitscan. ROC van Twente ziet de Vitaliteitscan als een cadeau voor medewerkers. Het creëert bewustwording onder medewerkers waarom gezondheid en een goede inzetbaarheid op het werk van belang is. Uit de resultaten haalt ROC van Twente aandachtspunten voor het HR- en gezondheidsbeleid.

Goed werkgeverschap

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Als werkgever hoort ROC van Twente tot de ‘Beste Werkgevers’ van Nederland. Zo scoort ROC van Twente op het aspect Werkgeverschap een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde bij mbo-scholen.

ROC van Twente stimuleert medewerkers (en studenten) een gezonde leefstijl te behouden of te ontwikkelen. Gezonde en vitale medewerkers zijn fitter, vrolijker en presteren beter. Medewerkers van ROC van Twente kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het programma Fit in je loopbaan en jaarlijks deelnemen aan een (anonieme) Vitaliteitscan.

Vitaliteitscan

In het voorjaar van 2020 is de Vitaliteitscan opnieuw ingezet om medewerkers inzicht te geven in hun gezondheid en inzetbaarheid. ROC van Twente werkt hiermee met partner Bewegen Werkt aan het voorkomen van uitval.

Onze aanpak

De Vitaliteitscan bestaat uit een vragenlijst (MoDI) en fysieke testen (Health Check). Alle deelnemers aan de Health Check hebben een persoonlijk adviesgesprek gehad waarin gekeken is naar mogelijkheden voor verbetering. Daarnaast hebben verschillende medewerkers een coaching gesprek gehad.

Aan de vragenlijst zijn modules ‘mantelzorg’ toegevoegd. Door deze vragenset toe voegen krijgt ROC van Twente inzicht in de uitdagingen op het gebied van mantelzorg.

Het resultaat

Door het aanbieden van de Vitaliteitscan krijgen alle medewerkers de mogelijkheid gericht te werken aan hun inzetbaarheid. Het mes snijdt hiermee aan 2 kanten: medewerkers krijgen op tijd inzicht in ontwikkelpunten en ROC van Twente is een aantrekkelijke werkgever.

Deelnemers geven aan dat het een apk-keuring is op het gebied van gezondheid die als wake-up call kan functioneren. Daarnaast dragen de resultaten bij aan het pakket aan voorzieningen dat ROC van Twente heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers.

''ROC van Twente raadt de Vitaliteitscan aan andere onderwijsorganisaties aan omdat het een waardevol instrument is voor medewerkers. De samenwerking met Bewegen Werkt is de afgelopen jaren continue prettig geweest. Bewegen Werkt denkt mee in mogelijkheden en kent een aangename informele werkwijze.''

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.