Werken aan een gezamenlijke visie op duurzame inzetbaarheid in coronatijd

Zorgorganisatie Het Hoge Veer

“Duurzame inzetbaarheid is al langer speerpunt binnen onze organisatie”, vertelt personeelsconsulent Jessica van Ostaijen van Zorgorganisatie Het Hoge Veer. “Met name op medewerkersniveau. We realiseerden ons dat de meningen over dit onderwerp hoger in de organisatie nog te verdeeld waren. Wendbaar aan het Werk en de intervisie van Bewegen Werkt, gaf ons de kans om een interventie op organisatieniveau te organiseren.”

Onze aanpak

Afgelopen najaar was het zover voor directie, management en OR van Het Hoge Veer. Met inachtneming van de coronamaatregelen werd een visiesessie georganiseerd. “In subgroepjes van 4 gingen we in gesprek over dit thema. Via videobellen kwamen we tussendoor en achteraf bij elkaar en zo volbrachten we een volwaardige en vooral nuttige interventie”, vertelt Jessica.

Adviseur John Matthijs vult aan: “De dynamiek tussen directie en management en medewerkers is belangrijk wanneer je aandacht hebt voor duurzame inzetbaarheid.”

Resultaat

Jessica: “Het helpt dat we er met elkaar over hebben gepraat. Doorvragen tijdens zo’n interventie betekent dat je van elkaar begrijpt hoe de ander denkt en wat hij of zij ervan vindt. Je haalt het uit de wandelgang naar een open gesprek. De neuzen staan nu dezelfde kant op. De inzichten en uitkomsten worden omgezet in een beleidsstuk. En het meest belangrijk; we gaan er in de praktijk mee verder! Volgend jaar organiseren we, vanuit een nieuw Wendbaar-traject, interventies op teamniveau.”

“Het is belangrijk om organisatiebreed in dialoog te blijven over dit thema. Het is nooit af. Zet het voort door bijvoorbeeld periodieke interventies of maak het onderdeel van jaargesprekken met medewerkers. Zorg dat je er (ook digitaal) voor elkaar bent”, besluit John Matthijs.

Wendbaar aan het werk

De visiesessie bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer is onderdeel van het project Wendbaar aan het Werk. Met Wendbaar aan het Werk kunnen zorgorganisaties, dankzij financiële bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Zorg aan Zet en Transvorm, extra voordelig en doeltreffend aan de slag met het behoud van medewerkers binnen hun organisatie. Bewegen Werkt is één van de preferred suppliers binnen Wendbaar aan het Werk.

Bron: Transvorm

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.