Whitepaper over Vitaal Leiderschap

Leiderschap is gericht op het beïnvloeden van gedrag én prestaties van medewerkers. Vitaal leiderschap is het mensenwerk van iedereen om binnen een organisatie op vitaliteit te sturen. Leidinggevenden hebben een spilfunctie. Voor hen betekent het, naast het geven van het goede voorbeeld, het stimuleren van medewerkers hun vitaliteit te onderhouden of verbeteren.

Wil jij meer weten over Vitaal Leiderschap en de manier waarop wij werken?

Download dan hieronder de whitepaper Vitaal Leiderschap 15 geleerde lessen. In deze whitepaper bespreken senior adviseurs Kees van der Wonderen (inmiddels gepensioneerd) en Pieter Iedema de 15 lessen die inspireren om vitaliteit meer aandacht te geven.

In deze lessen wordt gekeken naar de verschillende actoren (bestuurder, projectleider, leidinggevende en ambassadeur), sleutelbegrippen (betrokkenheid, positief waarderende benadering, persoonlijke communicatie en multidisciplinariteit), hulpmiddelen (teamdialoog, behoeftepeiling, scala aan interventies, herkenbare methodiek en aanpassingen binnen de werkomgeving) en enkele stappen binnen de implementatie (evaluatie en borging).