MDIEU Voorlichtingsbijeenkomst

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Op dinsdag 23 januari 2024 organiseren Bewegen Werkt en Finestri Subsidie Management BV van 9.00 tot 10.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Deze subsidie is bedoeld voor werkgevers die interesse hebben om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan of reeds actief zijn op dit gebied. Een apart onderdeel is de subsidie voor het vervroegd uittreden van oudere medewerkers.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de subsidieregeling*:
  • De regeling wordt uitgevoerd door Uitvoering van beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • De subsidie is minimaal €75.000,- en u financiert zelf 50% van de projectkosten.
  • De projectduur is 24 maanden en start binnen 3 maanden na datum beschikking subsidieverlening.
  • Subsidie kan worden aangevraagd vanaf april 2024. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
  • Subsidiabel zijn een verplichte bedrijfsanalyse, activiteiten gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid én ondersteuning van oudere medewerkers om eerder te stoppen met werken (max. 25% van het subsidiebedrag).
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en een vast bedrag van €5.000,- voor zowel de bedrijfsanalyse als voor de inzet van de accountant.
  • De subsidieregeling kent vier thema’s, waaronder het gezond, veilig en vitaal werken.

Subsidie aanvragen?

Wanneer u na de voorlichtingsbijeenkomst besluit een subsidieaanvraag op basis van uw plannen in te dienen, dan kunnen Bewegen Werkt en Finestri u ondersteunen bij respectievelijk zowel de inhoudelijke implementatie als de subsidieaanvraag en -verantwoording. Tijdens de voorlichting wordt uitgelegd hoe deze ondersteuning er uit kan zien. Het staat u vrij om hier gebruik van te maken.

Inhoud webinar

Tijdens het webinar zullen we zowel inhoudelijke als procesmatige uitleg geven over de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. Daarbij bespreken we een voorbeeld van een succesvolle subsidie aanvraag uit de 1e ronde in september 2023.

Voor wie:

Deelname is gratis en geschikt voor werkgevers die in de komende 2 jaar minimaal € 150.000,- willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Waar en wanneer:

De bijeenkomst vindt digitaal plaats op dinsdag 23 januari van 9.00 tot 10.00 uur.

Aanmelden:

U kunt zicht aanmelden via onderstaand formulier: