Veelgestelde vraag

Waarom lukt uitkeringsgerechtigden niet om de stap naar werk te maken?

Een grote groep (ruim 1 miljoen volgens CBS) Nederlanders werkt en participeert niet of niet zoveel als ze willen. Van een afstand(je) lijkt de oplossing simpel: ga aan het werk/zet ze aan het werk! Er is immers werk genoeg?!

Want werken werkt: je wordt er gezonder en gelukkiger van!

Waarom lukt het deze mensen niet om de stap naar werk te maken?

Wanneer je deze mensen kent, weet je beter. Veel van deze mensen (>85% van gedeeltelijke WIA’ers) heeft zogenaamde multiproblematiek: Ze hebben meerdere, vaak complexe problemen tegelijkertijd. Zij kampen vaak met zowel fysieke en/of mentale problemen, gecombineerd met sociale, financiële, huisvesting-, veiligheid- of verslavingsproblematiek. En dan vergeet ik vast nog wat problemen.

Gelukkig hebben we in Nederland prachtige hulpprogramma’s.

Probleem opgelost, toch?

Alleen houden we in Nederland ook erg van duidelijkheid; van hokjes en vakjes. Met als gevolg dat de meeste hulpprogramma’s gericht zijn op het oplossen van 1 probleem. Waarbij instroom, doorstroom en zijstroom moeizaam is – ALS het al mogelijk is…

Bewegen Werkt coach Sandra vertelt:

''Ik heb veel vrouwen van Antilliaanse, Surinaamse of West-Afrikaanse afkomst in mijn groepen. Het zijn vaak alleenstaande moeders met kinderen in verschillende leeftijden. Geen actieve partner en relatieproblemen. Daarbij stress door het zorgen en opvoeden van de kinderen in hun eentje. Daardoor weinig tijd voor zichzelf (sporten of leuke dingen doen). Continu aan het zorgen. Afspraken geven stress omdat ze al zoveel “moeten”. Vaak denken ze in problemen. Ze hebben hun handen vol aan de kinderen en vinden thuis een veilige omgeving. Dit belemmert hen in participeren, nieuw = eng, dat is het vooral. Beperkte begrip van Nederlandse taal speelt ook een rol.''

Doelgroep3

Gelukkig komt er steeds meer erkenning

  • Een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, toont de multiproblematiek aan. De oplossing zien zij in een maatwerk aanpak op meerdere domeinen/dimensies.
  • ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ziet het ook. Zij hebben wetenschappers gevraagd aan de slag te gaan om te onderzoeken welke aanpak(ken) voor deze mensen goed zijn, zodat hun arbeidspotentieel beter benut wordt.

Erkenning is de start om tot een oplossing te komen. Bewegen Werkt werkt (mee) aan een oplossing. Wij kennen de multiproblematiek van deze mensen. Wij werken al ruim 20 jaar om hen weer perspectief en participatie te bieden. Daarin leren wij van en toetsen we ons programma aan onze deelnemers, coaches en onze contactpersonen bij gemeenten en UWV. We verbeteren ons programma met deze terugkoppelingen en onderzoek (naar ons programma en elders).

Een brede aanpak met positieve gezondheid als uitgangspunt

We hebben ervaren dat een brede aanpak, met aandacht voor de verschillende problemen het meest kansrijk is. Dat doen wij in ons programma: in beweging werken aan je leefstijl, copingsstijl, werknemersvaardigheden en sociale omgangsvormen. En rondom het programma met zoveel mogelijk samenwerkingspartners (bijvoorbeeld buurtsportcoaches, welzijnsorganisaties, wijkcoaches, gezondheidscentra en sportverenigingen) en vanuit een positieve gezondheid benadering.

Dat betekent dat wij onze deelnemers helpen om hun eigen regie te pakken op de doelen waar ze mee aan de slag kunnen en willen. Wij coachen hen individueel en groepsgewijs om het geleerde vast te houden. Daardoor is de kans op participeren aanzienlijk groter.

Een deelnemer vertelt

“Mijn naam is S., 30 jaar en ik heb meegedaan aan het Bewegen Werkt traject. Toen ik van mijn werkconsulent te horen kreeg dat ik aan dit programma mee kon doen was ik er best sceptisch over omdat ik nooit aan zo een programma heb gedaan. Ik kamp al heel lang met stressproblemen en slaapproblemen. Dit programma heeft mij hierbij geholpen en ook om af te vallen.

S. heeft na het beëindigen van het programma een fulltime baan gevonden in een winkel.

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.