Dolf Flinker

Bewegen Werkt coach
dolf.flinker@bewegenwerkt.nl
Volg mij op LinkedIn

Wie ben ik?

Ik noem mijzelf een Leefstijltraining. Ik hou me dan ook beroepsmatig bezig met het verbeteren of in stand houden van een goede gezondheid. Het liefst vanuit het oogpunt preventie, maar ook om te herstellen. Daarbij geef ik vooral aandacht aan gewoontegedrag, omdat dat voor een groot deel bepaalt hoe het met je is. Door “iets” vaak te herhalen, wordt het niet alleen gemakkelijker, maar het effect ook groter. Dat kan overigens zowel een negatief als positief effect zijn.

Wat doe ik?

Bij Bewegen Werkt ben ik afgelopen jaar teruggekomen na een “sabbatical” van 11 jaar waarin ik zelfstandig als Leefstijltrainer heb gewerkt. De 10 jaar daarvoor werkte ik ook voor Bewegen Werkt, eerst als begeleider op de groepen, en later als regiomanager en productontwikkelaar.

Op dit moment begeleid ik het beweegprogramma voor statushouders. Ik vind het zeer boeiend om via beweegsituaties zowel het fysieke als zeker ook het sociale en mentale (inburgerings)aspect te bevorderen. Vooral het Spelen met Taal is een hele leuke extra activiteit. Ik word daar ook erg blij van, wat een verrijking!

Mijn favoriete beweegmoment? Dagelijks lopen met de hond. Dit is de ideale combinatie van in beweging zijn, praatjes maken, genieten van de buitenlucht en ontspannen in en van de natuur. Heerlijk!