Terugblik online event: Sportief Inburgeren

Sportief Inburgeren

Op dinsdag 23 maart vond het online event Sportief Inburgeren plaats. Tijdens dit event zijn deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van participatie en inburgering van statushouders. Met in het bijzonder aandacht voor het belang van sport en bewegen.

Hieronder lees je een terugblik. Heb jij het event gemist en wil je het terugkijken? Laat dan onderaan deze pagina jouw gegevens achter.

Terugblik van het online event

Om 9.00 uur ging het event Sportief Inburgeren, met meer dan 120 deelnemers vanuit diverse Nederlandse gemeenten, van start. Na de kick-off van directeur Jan Plat van Bewegen Werkt werd het woord gegeven aan Marc Dorst van BDO Nederland. Marc is als adviseur betrokken bij een proefproject van het ministerie van SZW in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Hij vertelde tijdens zijn presentatie over de ervaringen vanuit het project ‘de Taalsnelweg naar Werk’.

Na een opwekkende Energizer, nam onderzoeker Marck de Greeff van Hogeschool Windesheim het woord. Hij vertelde in zijn interessante presentatie ‘Bewegen en leren moet je combineren’ over het positieve effect van bewegen op het leervermogen.

Terugkijken online event

Break-out sessies

Het programma werd vervolgd met zeven interactieve break-out sessies. Tijdens deze sessies hebben een aantal gemeenten en ketenpartners hun aanpak en ervaring in het begeleiden van statushouders gedeeld.

1. De ontwikkeling van de startklas in gemeente Meppel

Karin Jongman (gemeente Meppel) heeft in deze break-out sessie aan een leuke groep mensen van 8 verschillende gemeenten vertelt hoe de Startklas vorm krijgt. Binnen de Startklas zitten verschillende elementen als taal, kennis maken met Meppel, bewegen en het participatie traject.

Een vraag die speelde: hoe ga je om met flexibele en beperkte instroom. Daar wordt aan gedacht door het aanbod modulair vorm te geven en deelnemers ook voor een deel in de Z-route te laten participeren. Dit vraagt de nodige creativiteit van de trainers en begeleiders. De pilot in Meppel gaat tegen de zomer of na de zomer beginnen.

2. Bewegen Werkt voor statushouders in gemeente Bronckhorst

In gemeente Bronckhorst hebben in de afgelopen jaren verschillende groepen statushouders, 18 weken lang 2 dagdelen per week actief deelgenomen aan het Bewegen Werkt beweegprogramma. Met succes: mensen stromen na afloop uit naar (betaald) werk, bemiddeling en scholing. Wat zijn werkende bestanddelen? Bas Heringa (gemeente Bronckhorst) en Anke Klein Gunnewiek (Bewegen Werkt coach) hebben een uitleg gegeven over de aanpak.

3. Bereiken en betrekken van statushouders bij bewegen door Pharos

Hoe zorg je ervoor dat je statushouders bereikt, zodat je voldoende deelnemers hebt voor je activiteiten? En hoe kun je samenwerken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders om je beweegaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep? Dit besprak Inge Goorts (Pharos) tijdens haar break-out sessie.

4. Gezondheid van statushouders door Pharos

De meeste statushouders beschikken over een grote veerkracht. De groep die instroomt is relatief jong en gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Toch kunnen diverse gezondheidsrisico’s dit belemmeren. In deze break-out sessie deelde Yodit Jacob (Pharos) informatie over deze gezondheidsrisico’s en ging met de groep in gesprek over wat dit betekent in relatie tot bewegen.

5. Vanuit het hoofd naar lijf. Hoe laat je iemand zijn wereld delen? door de Gouden Mannen

Marcel Kick en Fleur te Nuijl van Gouden Mannen verzorgden deze break-out sessie. Gouden Mannen is een programma van twee jaar dat draait in verschillende stadsdelen van Amsterdam. De doelgroep is migranten mannen (oud- en nieuwkomers) die niet goed zijn ingeburgerd, geen werk hebben en depressieve klachten hebben en/of eenzaam zijn. In het programma is veel aandacht voor verbinding en activatie. Door verbinding te creëren tussen de mannen, kunnen zij elkaar helpen en hierdoor komen ze letterlijk en figuurlijk in beweging.

6. De ins en outs van inburgeren door Bewegen Werkt

Ervaringsdeskundige John Agkopian, zelf sportief ingeburgerd en nu beweegcoach bij Bewegen Werkt, deelde tijdens een break-out sessie zijn verhaal. Vervolgens is hij samen met de deelnemers op zoek gegaan naar een definitie van inburgeren. Wanneer is een inburgering geslaagd? Welke rol speelt sport en bewegen daarin?

7. Geen geld voor sport? Dat geldt voor niemand door Jeugdfonds Sport en Cultuur

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten, wanneer hier thuis niet voldoende financiële middelen voor zijn. Sinds begin 2020 bestaat deze mogelijkheid er ook voor volwassenen, via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Lennert Schuttenbelt (Jeugdfonds Sport en Cultuur) en Tessa Brouwer (Volwassenenfonds Sport & Cultuur) namen deelnemers in de break-out sessie mee in de werkwijze en successen van deze fondsen.

Evaluatie

Het plenaire programma en de break-out sessies werden door de deelnemers beoordeeld met een 4.3 en 4.2 (op een schaal van 1 tot 5). Op de vraag of deelnemers de bijeenkomst aanbevelen aan collega's werd gemiddeld een 8.6 gescoord (op een schaal van 1 tot 10).

Wij kijken met trots terug op dit geslaagde online event!

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.