dinsdag 5 november

Terugblik Bewegen Werkt Congres 2019

Op dinsdag 5 november vond het Bewegen Werkt Congres 2019 plaats. Een groep van ruim 75 deelnemers vanuit diverse gemeenten verzamelden zich aan het begin van de middag bij Nieuw Salem in Driebergen. Na een lunchwandeling ging het programma van start. In dit onderstaande artikel blikken we terug op de bijeenkomst.

Welkom en introductie

Dagvoorzitter Tom van het Hek weet op zijn eigen krachtige en doortastende manier de aandacht van het publiek en de sprekers te winnen. Na een korte introductie geeft hij het woord aan directeur Bewegen Werkt, Jan Plat.

Jan Plat (directeur Bewegen Werkt) nam de deelnemers mee in een vogelvlucht door de afgelopen 20 jaar van Bewegen Werkt. Een periode waarin we 30.000 mensen met Bewegen Werkt mochten ondersteunen om belangrijke veranderingen in hun leefstijl en hun leven door te voeren.

We gaan terug naar het jaar 1999 waar het idee tot Bewegen Werkt in gezamenlijkheid met stafarts van het UWV, Simon Knepper, werd geboren. In december 2002 mochten we starten bij het GAK (UWV) in Groningen, waarna het programma al snel door de gemeente Groningen werd opgepikt. Een jaar later was de start in gemeente Vlissingen en nog geen tien jaar later was Bewegen Werkt werkzaam met 80 projecten in 100 gemeenten met wel 100 medewerkers. In 2012 werden de re-integratie budgetten van alle gemeenten gehalveerd waardoor 75% van de opdrachten kwam te vervallen.

Het Loket Gezond Leven Traject erkende Bewegen Werkt in 2015 tot Bewezen Effectieve Interventie en gelukkig kwam vanaf 2016 de economie weer op gang wat resulteerde in groei, innovatie en ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn een beweeginterventie specifiek voor statushouders en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) certificering van alle beweegcoaches.

Het beleid van gemeente Den Haag

Senior- beleidsmedewerker Andrea Toeter van de gemeente Den Haag Dienst ACW Stad en Bestuur blikte in haar presentatie terug op de ontwikkelingen binnen de gemeente. Van interventies tot meer bewegen, zodat mensen zich fitter zouden voelen, tot aan nu, waar het veel meer gaat over een gecombineerde leefstijl en het ontwikkelen van vaardigheden. Van fit naar vaardig!

De doelgroepen zijn ook in de loop der jaren continue van naam verandert. Zo heette het eerst achterstandsgroepen, risicogroepen of uitkeringsgerechtigden. Nu spreken we over mensen in armoede met participatiebehoeften. Stress en armoede zijn ideale ingrediënten om ongezond te blijven. Men heeft op een systemische manier gekeken naar dit probleem om tot een samenhangende integrale aanpak te komen. Men heeft dit gedaan door via een Group Model Building (Causal Loop Diagram) in beeld te brengen hoe de factoren stress, armoede en gezondheid als een systeem in elkaar grijpen.

Hoe de gemeente Den Haag interventies, aangrijpingspunten en expertises nu in de praktijk brengen werd toegelicht door Inge Kuiper (Indigo GGZ- preventie), Smita Jaipal (financieel trainer) en Dennis Coli (financieel trainer, Mobility Mentoring).

In de onderstaande film vertellen coach Robert Boldewijn en deelneemster Jacqueline over het beweegprogramma Bewegen Werkt in gemeente Den Haag.

Van diepe dalen naar goud

Na de interessante presentaties van gemeente Den Haag is het de taak van Stefan Groothuis om de zaal te inspireren. Zeker weten dat dit hem goed gelukt is.

Stefan Groothuis: de succesvolle Nederlandse schaatser die hoge pieken en diepe dalen heeft gekend in zijn carrière. Stefan vertelt hoe belangrijk de juiste motivatie is om jezelf nét dat beetje harder te laten lopen of om nét dat beetje extra moed te kunnen verzamelen om uiteindelijk dat doel te bereiken waarvan je altijd hebt gedroomd. Topsporters bereiken grote prestaties waardoor hun zelfvertrouwen groeit, net als de toewijding en het vermogen om zich te concentreren. Diezelfde toewijding, ditzelfde zelfvertrouwen, de bijbehorende focus en stressbestendigheid zijn andersom weer van groot belang om optimaal te kunnen presteren.

Stefan vertelt vanuit zijn ervaring als topsporter en rijkt handvatten aan om gemotiveerd te zijn en om zelf de regie te krijgen over jouw leven. Hierbij licht hij een zelf ontwikkelt model toe, waarin de woorden; ‘verwondering’, ‘loslaten’, ‘discipline’ en ‘focus’ centraal staan.

De laatste minuten laat Stefan de aanwezigen voelen hoe het is om Olympisch goud te winnen.

Workshops

Na een korte koffiepauze was het tijd voor de keuze workshops. Bezoekers sloten aan bij één van de vier workshops, gegeven door klanten en relaties van Bewegen Werkt. In deze workshops werd kennis en ervaringen gedeeld en was volop ruimte voor interactie.

  • ‘De Taalsnelweg naar Werk’ over de aanpak voor statushouders door Petra Verwaaij en Wendy Springer, Beleidsadviseurs Sociaal Domein in de gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem
  • ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’ door Christiaan Rademaker, Regioregisseurbij Menzis.
  • ‘Bewegen Werkt in de gemeente Apeldoorn’ door Tom van Timmeren en Lydia Arwert, Teammanagers Activering en Inkomen in de gemeente Apeldoorn.
  • ‘Bewegen Werkt in Amsterdam Stadsdeel Noord’ door Tom du Maine, Adviseur Participatie in Amsterdam Noord.

Afsluiting

De middag werd gezamenlijk afgesloten met een terugblik op alle leerpunten, gevolgd door een humoristische samenvatting door poppenspeler Armand Schreurs.

20191105 130941

We willen alle sprekers en bezoekers bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid tijdens het Bewegen Werkt Congres!

Heeft u het congres gemist? Neem dan contact met ons op (053 477 66 46 of info@bewegenwerkt.nl), we vertellen u graag meer over het congres en de lessen wie wij hebben geleerd van de sprekers.