Welzijn door sport

Bewegen werkt, dat is algemeen bekend. Het is goed voor de (fysieke) gezondheid. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat sport een directe invloed heeft op het gevoel van welzijn.

Brede welvaart

Welvaart werd traditioneel gezien vooral gemeten door economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP). Deze economische benadering is echter vrij beperkt, en er is een groeiende behoefte onder politici, beleidsmakers, bedrijven en burgers aan een bredere manier om welvaart te meten. Een mogelijke benadering hiervoor is het concept van 'brede welvaart', dat de welvaart in een regio of land in acht verschillende thema's uitdrukt. Dit concept kijkt niet alleen naar economische factoren, maar ook naar aspecten zoals gezondheid, sociale relaties, vertrouwen in politiek en bestuur, en de leefomgeving. In dit artikel wordt gericht op sporten en het gevoel van welzijn.

Welzijn

Er is al veel bekend over de positieve effecten van sport en beweging op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Regelmatige lichaamsbeweging kan leiden tot een betere lichamelijke conditie, een verhoogde energie en een verminderd risico op chronische ziekten. Echter, het aantonen van de invloed van sport en bewegen op het algemene welzijn is complexer. Een Nederlandse studie naar de rol van sport in het ervaren van geluk bevestigt weliswaar een positieve relatie tussen sportdeelname en welzijn, maar bewijst geen oorzaak-gevolgrelatie. Het onderzoek van de HAN gaat een stap verder door een causaal verband aan te tonen: sport verhoogt het welzijn, ook op de lange termijn. Welzijn verwijst naar de waardering die mensen aan hun eigen leven geven en naar hoe goed het met hen gaat op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak.

Deze bevinding is van groot belang, omdat bij de beleidsvorming steeds vaker welzijn, geluk en tevredenheid van inwoners centraal staan, in plaats van uitsluitend te focussen op het bruto binnenlands product of economische groei. Het integreren van sport en beweging in beleidsstrategieën kan zo bijdragen aan een holistischere benadering van maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de algehele levenskwaliteit van de bevolking wordt verbeterd.

Resultaten

Het onderzoek van de HAN toont aan dat (meer) sporten over het algemeen leidt tot een hoger welzijn. Zo zorgt één uur sporten per week zorgt voor een gemiddelde toename van 0,02 punt op een schaal van 1-10 in welzijn. De meeste welzijnswinst zit in het eerste uur sporten. Elk uur levert extra winst op, al neemt de nettowinst per extra uur wel af na vier uur sporten.

Ondanks de verschuiving van de focus op financiële cijfers naar welzijn, blijft een stijging van 0,02 punt per uur sporten moeilijk te interpreteren. Want wat betekent zo’n cijfer eigenlijk? Om dit inzichtelijker te maken wordt de compensatiemethode gebruikt in tabel 1. Met deze methode wordt de impact van sport en bewegen op welzijn vergeleken met het inkomen dat nodig zou zijn om dezelfde verbetering in welzijn te bereiken.

Tabel 1
Uitkomsten Effect € per maand € per jaar
Uur per week sporten 0,020*** € 245 € 2.943
Uur per week sporten voor iemand met slechte gezondheid 0,045*** € 521 € 6.249
Uur per week sporten voor iemand met neerslachtige gevoelens 0,066*** € 728 € 8.738
Uur per week sporten voor iemand die ernstig eenzaam is 0,067* € 738 € 8.850
Uur per week sporten voor iemand met laag zelfvertrouwen 0,029* € 348 € 4.176

De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat gemiddeld één uur sporten per week hetzelfde effect op het welzijn heeft als een extra inkomen van € 245 per maand. Voor mensen die last hebben van neerslachtige of eenzame gevoelens kan dit bedrag oplopen tot € 738 per uur sporten. Volwassenen sporten gemiddeld 3 uur per week. Voor de gemiddelde sporter is de waarde van het welzijn dat sporten oplevert dus gelijk aan € 735 extra inkomen per maand. Deze monetaire waardering maakt het mogelijk om in te schatten welke impact sport heeft op het welzijn van mensen in de samenleving. Het benadrukt hoe waardevol sport kan zijn voor het bevorderen van een goed gevoel.

*** = Een kans van 1% dat het waargenomen effect toevallig is, wat impliceert dat met 99% zekerheid vastgesteld kan worden dat het effect bestaat. ** = Een 95% zekerheid. * = Een 90% zekerheid.

Bron: De waarde van sport door ons welzijn (Jelle Schoemaker & Willem de Boer), (HAN)