Positieve Gezondheid Werkt!

Gratis webinar over Positieve Gezondheid

Voor 6 van de 10 uitkeringsgerechtigden zijn gezondheidsbelemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk. Voor deze groep biedt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid interessante handvatten. Binnen Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Interessant, maar hoe pas je dit in de praktijk toe?

Op dinsdag 29 maart organiseren wij een gratis webinar over Positieve Gezondheid. Dit doen wij samen met Leontien Hommels van Hommels en Brink. Leontien is één van de grondleggers van de scholingen Positieve Gezondheid in Nederland.

Tijdens deze online bijeenkomst leer je wat Positieve Gezondheid is en hoe je er mee aan de slag kan. Aansluitend vertellen wij over de manier waarop wij Positieve Gezondheid toepassen binnen het beweegprogramma Bewegen Werkt.

Programma

  • Opening
  • Introductie en de praktische toepassing van Positieve Gezondheid door Leontien Hommels.
  • Onze beweegcoach Sandra van der Vlerk vertelt hoe Positieve Gezondheid aansluit bij de doelen van Bewegen Werkt. Daarnaast deelt ze haar ervaring met Positieve Gezondheid.
  • Inspirerend voorbeeld: Positieve Gezondheid in de praktijk
  • Afsluiting

Locatie

We organiseren de bijeenkomst via MS Teams.

Datum en tijd

Dinsdag 29 maart van 9.00 – 10.00 uur.

Aanmelden

Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.