Ruim 65% van de deelnemers blijft ook in lockdown actief

Digitaal werken aan participatie en werkhervatting

In het afgelopen jaar hebben we enorm hard gewerkt om onze diensten digitaal aan te kunnen bieden. Want juist in deze tijd is het belangrijk om verbinding te houden met elkaar en actief te blijven, ook al moeten we zo veel mogelijk thuisblijven.

En met resultaat! In de periode van de zomer tot aan de kerstvakantie hebben we meerdere honderden mensen kunnen bereiken.

Kortom, we hebben niet stilgezeten! Er is hard gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

1. Routemap
Er is een nieuwe routemap voor deelnemers gemaakt met leuke opdrachten en de nieuwste inzichten op het vlak van leefstijl en participatie.

2. Presentaties
Aansluitend bij deze map zijn presentaties ontwikkeld die aan deelnemers tijdens de actieve online lessen gegeven kunnen worden.

3. Instructiefilmpjes
Er zijn instructiefilmpjes gemaakt om deelnemers uit te leggen hoe zij apps kunnen downloaden zodat zij mee kunnen doen met online lessen.

4. Leuke beweegopdrachten en energizers
Tenslotte zijn de coaches bezig geweest om leuke beweegopdrachten en energizers te bedenken die aan de groepen gegeven kunnen worden.

Onderzoek naar digitalisering van onze dienstverlening

Het is sowieso goed om na te gaan welke delen van bestaande programma’s we kunnen digitaliseren. Dat biedt voordelen voor zowel opdrachtgevers, deelnemers als voor onszelf.

Van verschillende opleidingen (toegepaste gerontologie, Sociale Psychologie en Healthy Ageing) zijn stagiaires actief. Zij doen onderzoek naar wat wij nodig hebben om de online lessen goed te geven én wat deelnemers nodig hebben (sociale steun, communicatiemiddelen, en maken van een plan hoe dit geïmplementeerd kan worden) om stappen te maken richting participatie en/of werkhervatting.

Ruim 65% van de deelnemers doet mee aan de online lessen

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 19 van onze beweegcoaches is naar voren gekomen dat 65% van de actieve deelnemers uit de groepen meedoet aan de online lessen.

Een deelnemer over onze aanpak: "Vanwege corona konden we niet fysiek afspreken in de gymzaal en in de fitnesszaal. Echter had onze Bewegen Werkt coach hier wel iets op gevonden door met videobellen samen te bewegen en theorie te behandelen. Tussendoor hadden we contact met elkaar via de app om elkaar tips te geven en te motiveren. Bijvoorbeeld aan elkaar foto’s laten zien van gezonde maaltijden".

Het is fantastisch om in deze tijd zo veel mensen te kunnen bereiken en te kunnen activeren. Ondanks de coronamaatregelen kunnen programma's dus veelal doorgaan. In de periode van de zomer tot aan de kerstvakantie hebben we zo meerdere honderden mensen kunnen bereiken!

Thuiswerken