Kern- en subdoelen

Via onderstaande knop downloadt een document, waarin staat aan welke kern- en subdoelen gewerkt kan worden met Bewegen Werkt. Dit bepaalt u tijdens de intake. Ook kan de persoon die u aanmeldt aangeven welke van deze doelen hij/zij als relevant ziet om aan te werken.