Jongeren

Bij het jongerenpunt komen jaarlijks veel jongeren tot en met 27 jaar. Van deze groep kan een groot deel (ca. 60%) zelfstandig door met een werkleeraanbod. Een deel van de doelgroep is niet in staat zelfstandig die stap te maken en moeten daarvoor gemotiveerd worden. Voor deze jongeren hebben wij Fit up! ontwikkeld.

Waarom juist nu?

Er tekent zich, volgens de Sociaal Economische Raad, een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en jongeren met minder kansen. Heb je van huis uit voldoende ‘sociaal kapitaal’ meegekregen, dan heb je vaker interessant werk, meer hulp bij financiële tegenslagen en kan je werk en zorg beter combineren.

Onze aanpak

In Fit-up! worden verschillende activiteiten geïntegreerd aangeboden. Dit zijn een beweegprogramma (fitness en sport- en spel), bewustwording (gezonde, actieve leefstijl, houding en gedrag) en beroepenoriëntatie.

De beroepenoriëntatie bestaat uit twee bijeenkomsten:

  1. Een bijeenkomst met een vertegenwoordiger van het ROC die ingaat op de mogelijkheden binnen het ROC voor een opleiding.
  2. De tweede bijeenkomst wordt bij voorkeur in coproductie met het jongerenpunt ingevuld door bijvoorbeeld in te gaan op het werkaanbod in de gemeente, dat beschikbaar is voor de doelgroep.

Het programma wordt in directe samenwerking met de jongerencoaches uitgevoerd.

Resultaat

Het traject resulteert in toegenomen motivatie en kansen op de arbeidsmarkt of richting opleiding. Daarnaast leidt Fit-up! tot:

  • Verbetering van fysiek en mentaal welbevinden;
  • Verbetering in zelfreflectie op eigen denken en gedrag;
  • Eigen verantwoordelijkheden durven en kunnen nemen;
  • Verbetering van sociale vaardigheden.

Voor welke gemeenten werken wij?

Wij ondersteunen gemeenten in hun doel om jongeren met een uitkering te laten participeren aan de samenleving en werkfit te maken. Wil je graag weten hoe wij dit doen? Of ben je op zoek naar inspiratie? Bekijk dan de onderstaande cases.

Hoe we onze kennis voor jou kunnen toepassen?

Wij werken met een resultaatgerichte aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis delen we graag met jou.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: beweegprogramma leidt tot driemaal zoveel uren betaald werk

Lees meer

Waarom zouden we als gemeente juist in tijden van laagconjunctuur investeren in ‘het zittende bestand’?

Lees meer

Komt Bewegen Werkt in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering?

Lees meer

Wat is Positieve Gezondheid?

Lees meer

Of vraag het onze experts

Heb je vragen, of ben je benieuwd wat wij voor uitkeringsgerechtigden van jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze experts.

Erwin Lankhorst Operationeel directeur

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.