Gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis

Mooie resultaten bij deelnemers Stroomopwaarts

Gemeente Schiedam investeert in haar inwoners. In de zomer van 2019 heeft het team van zorg, welzijn en sport haar fiat gegeven voor de inzet van Bewegen Werkt voor inwoners met afstand tot werk. Daarbij zijn we de samenwerking aangegaan met Stroomopwaarts: Stroomopwaarts voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het gedeelte Werk en Inkomen uit. Ook de sociale werkplaatsen van deze gemeenten vallen onder Stroomopwaarts.

Voor Bewegen Werkt is een groep van 16 personen aangemeld met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De groep is begin oktober 2019 gestart en eindigt dit jaar in februari 2020.

Actieve groep

In het begin was het voor iedereen even wennen. De groep kende elkaar niet en ineens ga je twee dagdelen per week sporten met elkaar. Dat blijkt al heel snel heel leuk te zijn en na een aantal weken ontstond er een prettige sfeer in de groep. De groep –onder leiding van Bewegen Werkt coach Eefje Berden- heeft kennis gemaakt met veel verschillende sport- en beweegvormen. Van persoonlijke fitness tot teamsporten zoals bijvoorbeeld basketbal in de Margriethal en van theorie over een actieve leefstijl tot salsa dansen.

Stress

Eefje vertelt: “In de vorige les hebben we ‘tijdsverdeling’ behandeld. De deelnemers hebben inzicht gekregen in de dagbesteding. Waar gaat al je tijd naar toe en waar kan je tijd pakken”.

Een volgend lesonderdeel is het behandelen van stress. Op 23 januari hebben Rudy Bänffer van de afdeling Zorg, Welzijn en Sport en Arno Nienhaus van Bewegen Werkt meegedaan met de groep in deze les. In het theorie gedeelte ging het over stress.


In de groep wordt het thema besproken. Wat direct opvalt is de open sfeer in de groep. Iedereen durft een persoonlijk verhaal te delen. De eerste vraag aan de groep is of de deelnemers stress ervaren en waar dat vandaan komt. Er zijn diverse bronnen voor stress bij de groep. Dat varieert van geldzorgen tot het voeren van een gesprek met een Nederlandse overheid, tot het vinden van werk.

Bij het behandelen van het onderwerp valt op dat de kracht van de groep gebruikt wordt om tot oplossingen te komen. Daarbij wordt onderstreept dat de deelnemer zelf in actie kan komen. Oftewel als je stress ervaart omdat je iets niet durft, of ergens op moet wachten, zorg dat je zelf het initiatief neemt en bijvoorbeeld van te voren het telefoongesprek gaat oefenen.

Rudy Bänffer zegt hierover: “Aan de voorkant wist ik ongeveer wel hoe deze interventie vanuit Bewegen Werkt wordt ingezet, maar door nu zelf mee te doen met een activiteit, de deelnemers te spreken en daadwerkelijk te zien/horen wat er speelt en leeft, is mijn beeld wel verbreed. Ik ben er wel van overtuigd dat dit soort trajecten een meerwaarde hebben. Deelnemers worden op een respectvolle wijze individueel en in de groep geconfronteerd met hun eigen gedrag en dat is voor deze doelgroep wel de juiste manier om steeds een stapje verder te komen. Door sport in te zetten als middel zie je deelnemers groeien”.

Vervolg

“Een deelneemster uit de groep, Anifa, gaat nu 38 uur werken in de thuiszorg”, vertelt Bewegen Werkt coach Eefje, en tot slot: “Van de andere deelnemers zijn er 6 die de komende periode geholpen worden bij het solliciteren naar een baan. Daarnaast gaan we met de deelnemers bespreken waarmee ze na het programma zelfstandig doorgaan met hun nieuwe actieve leefstijl”.

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.