Orionis Walcheren

Bewegen Werkt in de praktijk bij Orionis Walcheren

Orionis Walcheren ondersteunt de 120.000 inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op het gebied van werk, inkomen en schulden.

Orionis is begin 2022 gestart met het 'Werken naar Vermogen'. Er is een nieuw poortproces waarbij in een voorschakeltraject op verschillende leefgebieden wordt ingezet. Dit voor zowel het zittende bestand als nieuwe instroom.

In het voorschakeltraject wordt ingezet op leerdoelen in plaats van op de prestatiedoelen. Met deze manier van werken wil Orionis alle inwoners bereiken en laten re-integreren of participeren. Bewegen Werkt wordt vanaf april ondersteunend ingezet voor de deelnemers die moeite hebben om aan te haken in het voorschakeltraject of in het vervolg (dreigen) uit te vallen.

Maandag 28 maart mochten we een groep klantbegeleiders laten ervaren hoe het programma werkt.

Voor de korte introductie van het programma ging de ‘big yellow’ rond en vertelde iedereen welke sport beoefend wordt. Het was een sportieve en competitieve groep en dat hebben we gemerkt met de spellen.

In het Bewegen Werkt programma werken we aan verschillende onderdelen. Sport en Spel, Fitness, Coaching en theorie over gezond leven. In deze bijeenkomst hebben we vooral ingezet op sport en spel en de relatie met werknemersvaardigheden.

In 3 teams werd gestreden om de eer en een verse, gezonde ananas. De strijd ging over 4 verschillende onderdelen. Onderdelen die ook in het Bewegen Werkt programma terugkomen. Deelnemers moeten daarbij kennis, vaardigheid en vermogen hebben om tot oplossingen te komen.

Sylvia Bal, Orionis: ‘Op een informele manier word je geactiveerd/ gecoacht om in beweging te komen en werk je zowel aan je lichamelijke als psychische gezondheid in groepsverband!