Gemeente Almelo

Inzicht in belasting en belastbaarheid in Almelo

Bewegen Werkt gaat in de zomer van 2019 samen met Extend, Sportbedrijf Almelo en ROC van Twente twintig kandidaten klaarstomen voor een jaarcontract in de logistiek. Mogelijke functies zijn magazijnmedewerker, heftruckchauffeur of orderpicker. Er wordt per kandidaat gekeken waar de mogelijkheden liggen en er wordt gewerkt aan werkervaring, fitheid en motivatie. Het doel is een duurzame arbeidsovereenkomst.

Meten van belasting en belastbaarheid met de Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)

In dit traject voert onze testleider John Matthijs in de eerste 4 weken van het traject de Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE) uit met behulp van de Ergo Kit®. De Ergo Kit® kan zowel kort- als langdurende fysieke prestaties beoordeelden aan de hand van ca. 20 deeltesten. De meting evalueert inzetbaarheid in verschillende arbeidsgerelateerde handelingen. Het betreft hierbij de gecombineerde en gecoördineerde inzet van: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en beweeglijkheid.

Inmiddels is de eerste groep deelnemers getest. “Het is mooi dat de test inzichtelijk maakt dat een deelnemer iets wel kan maar niet wil” vertelt John. Zo scoorde een kandidaat ‘0’ op handknijpkracht. “Toch gek als je weet dat die persoon mij daarvoor een hand heeft gegeven”.

In dit programma zijn een aantal mensen van niet westerse afkomst. “Taal is niet zo’n probleem” geeft John aan. “Bij deze kandidaten lukt het ondanks de beperkte taalvaardigheden om de testen uit te voeren. In het 1 op 1 gesprek neem ik de tijd en komen we tot een score”.

“Het gaat goed met het traject”

“Het gaat goed met het traject” aldus Martijn van den Broek, consulent trajecten bij Extend. “1 van de kandidaten is al uitgeplaatst naar een reguliere baan. Binnen het traject is de rest van de groep bezig met groepstraining, klussen binnen het werkbedrijf van SOWECO, sport en natuurlijk de individuele belastbaarheidsonderzoeken. De uitkomsten van de belastbaarheidstesten kunnen een directe aanleiding zijn voor het gesprek met de kandidaat. Vanaf volgende week gaan de kandidaten beginnen op hun stageplekken en het is daarom extra fijn om te weten waar hun grenzen liggen.”

Een goed inzicht in de reële vervolgstappen

Natuurlijk blijft de fysieke test een momentopname. Binnen het hele traject worden deelnemers verder getest en uitgedaagd om fysiek actief te zijn. “De uitkomsten zijn een onderlegger voor het gesprek van de trajectbegeleiders met de kandidaten” zegt John Matthijs. De uitslagen van de testen worden vergeleken met mogelijke werkbelasting in de genoemde functies. Zo ontstaat er per individu een goed inzicht in de reële vervolgstappen.

Resultaat

Een FCE leidt tot een betrouwbaar beeld van fysieke arbeidsmogelijkheden. Wanneer aanbevelingen worden opgevolgd, leidt dit bij 94% van de deelnemers tot succesvolle werkhervatting. Indien aanbevelingen niet worden opgevolgd leidt dit tot succesvolle werkhervatting bij 48% van de deelnemers (Tibben, 2004).

Verder geeft het onderzoek directe informatie voor de deelnemer. Kandidaten vinden het prettig dat de testleider 2 uur de tijd neemt om de fysieke (on)mogelijkheden door te nemen.

Vervolg

Na de eerste groep van 20 deelnemers volgen dit najaar 2 nieuwe groepen van ieder 20 deelnemers.

Photo 2019 08 09 13 12 18
Photo 2019 08 09 13 13 06

Neem contact op

Wil je informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.