Meedoen in de maatschappij dankzij De Friesland en Bewegen Werkt

De Friesland

Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom werkt De Friesland samen met Friese gemeenten en stimuleren ze met Stichting De Friesland projecten die bijdragen aan een vitale mienskip. Eén van die projecten is Bewegen Werkt.

Samen werken aan persoonlijke doelen

Bewegen Werkt helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer actief te worden en mee te doen. De deelnemers komen twaalf weken lang, twee keer per week bij elkaar. Samen werken ze aan hun fysieke en mentale gezondheid, leefstijl, sociale vaardigheden en persoonlijke doelen. Denk aan een betaalde baan vinden, vrijwilligerswerk of lid worden van een sportvereniging.

De aanpak werkt

Veel deelnemers vinden na het programma betaald werk of vrijwilligerswerk. Of ze gaan méér werken. Bovendien zijn ze positiever over hun eigen gezondheid. Bewegen Werkt wérkt!

Video De Friesland

Bekijk hier een video over Bewegen Werkt in Friesland.

“Toen ik geen werk had, vond ik het belangrijk om toch actief te blijven en deel te blijven uitmaken van de maatschappij. Bewegen Werkt gaf houvast en structuur in mijn week. Inmiddels werk ik een paar dagen per week in de horeca. Daar ben ik heel blij mee. Uiteindelijk hoop ik een baan te vinden die nog beter bij me past.”

- Ramsoen Ramsoender, deelnemer Bewegen Werkt

Nog 3 plekken beschikbaar

7 Friese gemeenten hebben hun interesse kenbaar gemaakt om (minimaal) één groep van 16 uitkeringsgerechtigden aan te melden voor deelname. De volgende gemeenten zijn al gestart of starten binnenkort met Bewegen Werkt:

  • Tytsjerksteradiel / Achtkarspelen (maart 2022 met reguliere klanten met een P-wet uitkering)
  • Weststellingwerf (april 2022 met een groep statushouders)
  • De Fryske Marren (juni 2022 met reguliere klanten met een P-wet uitkering)
  • Noardeast / Dantumadiel via Dokwurk (januari 2023)

Drie andere gemeenten zijn nog in overleg over de mogelijke start. Dit betekent dat er dus nog ruimte is voor (minimaal) drie extra Friese gemeente om Bewegen Werkt in te zetten. U kunt zich hiervoor melden bij Jan Plat van Bewegen Werkt (jan.plat@bewegenwerkt.nl). Zie voor meer informatie over Stichting De Friesland de volgende link.