Apeldoorn Werkt Mee

Op het prachtige terrein van WSV Apeldoorn kwam ik namens Apeldoorn Werkt Mee even langs tijdens de sportles van een groep hele enthousiaste deelnemers onder leiding van Karin Leferink. Ze waren druk bezig met een bewegingsoefening.

Apeldoorn Werkt Mee

Wij als Apeldoorn Werkt Mee focussen op het aanboren van het talent van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die behoren tot de beroepsbevolking die een bijdrage willen leveren aan de samenleving en hierbij ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past. Door deze inwoners zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk met ondersteuning te laten participeren wordt een bijdrage geleverd aan een inclusieve samenleving.

Bewegen Werkt

Als aanbieder van Apeldoorn Werkt Mee biedt Bewegen Werkt een mooi ontwikkelingstraject voor inwoners die graag resultaat willen behalen op het gebied van vitaliteit en participatie. Karin is de coach die iedereen graag helpt om in beweging te komen; letterlijk bewegen en daarmee oefenen aan vaardigheden voor werk. Je doet mee aan fitnesslessen, sport en spel activiteiten en thema lessen gezond leven. En de sfeer? Het voelde echt als een warm bad; de groep, die altijd samen een traject start en doorloopt, had het zichtbaar gezellig met elkaar en hielp elkaar waar nodig.

Twee deelnemers die het beweegprogramma van Bewegen Werkt volgen