Participeren in Oldenzaal

Anders Inburgeren

Bewegen Werkt is een uniek beweegprogramma dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans biedt op het vinden van werk. Bewegen Werkt coach Linda Broersma begeleidt sinds 2017 met veel plezier diverse groepen in Oldenzaal.

Statushouders

De gemeente Oldenzaal, Gemeente Dinkelland en Gemeente Losser stellen statushouders in de gelegenheid deel te nemen aan het Bewegen Werkt programma 'Anders Inburgeren'. Dit is een integraal programma inclusief het beweegprogramma 'Bewegen Werkt voor statushouders'. Vanaf november 2022 is De Startklas ook onderdeel van het beweegprogramma. Het verschil tussen De Startklas en de reguliere groep is de integratie van taaloefeningen in combinatie met bewegen.

Iedere donderdagochtend nemen er statushouders deel aan het programma. De groep is zelfs zo goed gevuld dat er twee groepen na elkaar draaien. Tussendoor wordt er gezamenlijk koffie en thee gedronken in het ontmoetingscentrum in de wijk.

Startklas

De startklas is een gezamenlijk traject van de Gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser, ROC, Impuls, Scoren in de Wijk en Bewegen Werkt voorafgaand de Onderwijsroute (de Onderwijsroute bereidt inburgeraars voor op instroom in het Nederlandse beroeps- en hoger onderwijs). Naast de samenwerking met de gemeenten wordt gedacht aan de buurtsportcoach van Impuls voor de verbinding naar het reguliere beweegcircuit en Scoren in de Wijk voor participatie activiteiten. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de gemeenten en het ROC.

De startklas deelnemers nemen 10 weken deel aan het beweegprogramma op de donderdagochtend.

In een ontspannen sfeer en op een andere manier dan normaal, wordt er gewerkt aan allerlei verschillende doelen, zoals;

  • verbeteren fysieke fitheid
  • verbeteren algemeen welverbinden
  • vergroten sociale netwerken
  • blijven bewegen
  • taalontwikkeling