Organisatiescan duurzame inzetbaarheid met adviestraject

In jouw sector zijn veel organisaties benieuwd hoe zij ervoor staan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is de organisatiescan duurzame inzetbaarheid inclusief een adviestraject ontwikkeld. Met deze scan en het adviestraject krijg je inzicht en advies om te komen tot een verbetering van de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers.

Voor organisaties is het belangrijk om te sturen op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit leidt namelijk tot meer productiviteit en minder verzuim.

Bewegen Werkt heeft samen met Berenschot een organisatiescan duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Met behulp van deze scan ontdek je hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Leeft het thema duurzame inzetbaarheid voldoende onder leidinggevenden en is het ook daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering? Welke activiteiten zijn al zichtbaar binnen de organisatie? Wat zijn de sterke punten en waar liggen nog kansen? Hoe zorg je dat het beleid goed geïmplementeerd wordt in de organisatie? De scan wordt ingevuld door HR, MT of andere stakeholders. Daarna volgt een adviesgesprek en adviestraject. Tijdens het adviestraject wordt de organisatie geadviseerd en begeleid om de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen.

Wat we bieden

Na aanmelding voor de organisatiescan duurzame inzetbaarheid ontvangt de organisatie een uitnodiging voor het invullen van de scan.

1. Invullen organisatiescan duurzame inzetbaarheid
Door het invullen van de organisatiescan duurzame inzetbaarheid leren stakeholders van uw organisatie (MT, OR, HR) in 10 tot 15 minuten meer over de huidige stand van zaken rond duurzame inzetbaarheid. 

2. Online adviesgesprek
Na het afronden van de organisatiescan ontvangt uw organisatie een online adviesgesprek. Tijdens dit interview nemen we de uitkomsten van de scan door en focussen we op positieve ervaringen en best practices.

  • We bespreken voorbeelden hoe medewerkers gezond en gemotiveerd blijven in hun werk, hoe je kunt omgaan met werkdruk en ongewenst gedrag en hoe je roosters flexibel en gebalanceerd houdt.
  • We verkennen welke cao-regelingen effectief zijn (ingezet) en welke inspiratiesessies of tools nuttig zijn of waren. Dit gesprek is niet alleen bedoeld om te leren van het heden, maar ook om je te inspireren tot een duurzamere, gezondere en productievere toekomst.
  • We analyseren in welke fase van duurzame inzetbaarheid jouw organisatie zich momenteel bevindt en wat nodig is om hier verder mee aan de slag te gaan.

3. Advies- en ondersteuningstraject
Indien gewenst kunnen wij je op basis van de resultaten van de organisatiescan en het adviesgesprek verder ondersteunen door middel van passende interventies en een nameting, die je inzicht biedt in de effecten van het adviestraject.  Dit adviestraject duurt ongeveer 20 uur.

Maak gebruik van gratis scan

Leden van de O&O fonds GGZ en StAG kunnen profiteren van een gratis scan met adviestraject van 20 uur. Maximaal 25 organisaties binnen de GGZ en 15 organisaties binnen de StAG komen in aanmerking voor dit gratis adviestraject. Dus meld je nu aan door het formulier rechts in te vullen!

Tijdens dit traject wordt de betreffende GGZ of StAG organisatie geadviseerd en begeleid om de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen. Hiervoor worden activiteiten ingezet zoals een visiesessie duurzame inzetbaarheid met stakeholders of een training voor leidinggevenden. In overleg met de senior adviseur van Bewegen Werkt wordt bepaald welke activiteiten passend zijn voor de betreffende GGZ of StAG organisatie.