Meld u hier aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 15 juni

Voorlichtingsbijeenkomst Subsidie duurzame inzetbaarheid

Op donderdag 15 juni 2023 organiseren Finestri Subsidie Management en Bewegen Werkt van 9.00 tot 10.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. De subsidie is voor werkgevers die met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen of al aan de slag zijn.

Wat zijn de kenmerken van de subsidieregeling?*

· De regeling wordt uitgevoerd door Uitvoering van beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

· De subsidie is minimaal €75.000,- en u financiert zelf 50% van de projectkosten.

· De projectduur is 24 maanden en start binnen 3 maanden na datum beschikking subsidieverlening.

· Subsidie kan worden aangevraagd van 1 september 2023 tot en met 30 november 2023. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

· Subsidiabel zijn een verplichte bedrijfsanalyse, activiteiten gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid én ondersteuning van oudere medewerkers om eerder te stoppen met werken (max. 25% van het subsidiebedrag).

· 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en een vast bedrag van €5.000,- voor de bedrijfsanalyse.

· De subsidieregeling kent vier thema’s, waaronder het gezond, veilig en vitaal werken.

*Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling vindt u op de website uitvoering van het beleid.

Wanneer u na de voorlichtingsbijeenkomst besluit een subsidieaanvraag op basis van uw plannen in te dienen, dan kunnen Finestri en Bewegen Werkt u ondersteunen bij de zowel de inhoudelijke implementatie als de subsidieaanvraag en -verantwoording. Tijdens de voorlichting wordt uitgelegd hoe deze ondersteuning er uit kan zien. Het staat u vrij om hier gebruik van te maken.

Voor wie?

Deelname is gratis en geschikt voor werkgevers die in de komende 2 jaar minimaal € 150.000,- willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt digitaal plaats op donderdag 15 juni van 9.00 to 10.00 uur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? Vul het formulier onder aan deze pagina in en klik op 'Verzenden'.Voor dit webinar is het niet meer mogelijk om je aan te melden. Wil je weten wat Bewegen Werkt voor jou kan betekenen met betrekking tot de subsidie duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Jan Plat.