Laatste nieuws

Vitaal leiderschap leidt tot een beter werkvermogen

Leiderschap is gericht op het beïnvloeden van gedrag én prestaties van medewerkers. Vitaal leiderschap is het mensenwerk van iedereen om binnen een organisatie op vitaliteit te sturen. Leidinggevenden hebben een spilfunctie. Voor hen betekent het, naast het geven van het goede voorbeeld, het stimuleren van medewerkers hun vitaliteit te onderhouden of verbeteren.

Wat zijn vitale medewerkers?

Vitale medewerkers hebben een goed of uitstekend werkvermogen. Dan is er een goede balans tussen persoonlijke bronnen (bijv. gezondheid en competenties) en de werkomstandigheden.

De rol van leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een rol in het ondersteunen van medewerkers in hun vitaliteit. Binnen onze Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) wordt met drie ‘ja/nee’ vragen de rol van de leidinggevende bevraagd:

  1. Mijn leidinggevende spreekt waardering uit naar mij
  2. Ik ontvang regelmatig feedback van mijn leidinggevende op mijn werkzaamheden
  3. Mijn leidinggevende motiveert mij, waardoor mijn prestaties verbeteren
Nieuws 6

Binnen de MoDI wordt ook het werkvermogen van werkenden gemeten. Medewerkers met een slechte score op werkvermogen hebben 90% kans om binnen 2 jaar langdurig uit te vallen.

Figuur: Rol van de leidinggevende en werkvermogen

Figuur: Rol van de leidinggevende en werkvermogen

De cijfers

Uit een analyse van de MoDI-database blijkt dat er een significante correlatie bestaat tussen de rol van de leidinggevende en het werkvermogen van medewerkers. De groep (N = 19751 werkenden) die de rol van de leidinggevende meer waardeert, heeft een hogere score op werkvermogen. Dat geldt ook voor de groep die regelmatig feedback ontvangt en door de leidinggevende wordt gemotiveerd (zie figuur). De rol van de leidinggevende doet er toe om werkvermogen te behouden of te verbeteren.

Voor ons een belangrijke reden om samen met onze klanten Vitaal Leiderschap te agenderen.

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.